Специализации за млади учени и докторанти в ИЛ по ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина


В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и на планираната по Програмата дейност „Краткосрочни специализации на чуждестранни българисти (млади учени и докторанти)“ Институтът за литература при БАН зачисли д-р Пьотър Мищела, постдокторант в Института за литературни изследвания при Полската академия на науките, на двумесечна специализация в тематичната област „Образи на другите култури в българската литература от Освобождението до наши дни“. В рамките на специализацията д-р Мищела ще подготви публична лекция и публикация по темата на изследването си.

  • Период на специализацията: 3 юни – 4 август 2023.
  • Заповед за зачисляване № 214/29.05.2023.
  • Договор №  215/29.05.2023.