Специализации за млади учени и докторанти по ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина"


В рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и на планираната по Програмата дейност „Краткосрочни специализации на чуждестранни българисти (млади учени и докторанти)“ Институтът за литература при БАН зачисли Росица Митрева де Зулли, докторант във Виенския университет, на едномесечна специализация в тематичната област „Образи на другите култури в българската литература от Освобождението до наши дни“.

Проектът на Росица де Зулли е фокусиран върху връзките между българските и италианските литературни авангарди (и по-конкретно между „ямболските авангардисти“ и Ф. Т. Маринети). В рамките на специализацията тя ще подготви публикация по темата на изследването си. 

Период на специализацията: 22 май – 22 юни 2023 г. 

Заповед за зачисляване № 180 /12.05.2023 г.

Договор № 204 от 22.05.2023 г.