Колегиум по възрожденска литература на тема „РАДОСТТА И ВЕСЕЛИЕТО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО"

XXVIII-ми КОЛЕГИУМ 

ПО ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

30.11.2023 г.

Институт за литература

(Малък салон)


ПРОГРАМА
 

11.00 ч. ОТКРИВАНЕ НА КОЛЕГИУМА

11.15 ч. Първо заседание

Водещ Румяна Дамянова

11.15–11.30 ч. Проф. дн Николай Чернокожев. „…и да имате радост и веселие“. Назовавания на битието

11.30–11.45 ч. Д-р Мария Пилева. Аспекти на радостта в сп. „Зорница“ (1864–1872)

11.45–12.00 ч. Гл. ас. д-р Анна Алексиева. Радостта от фенството. Ботев като футболна емблема

12.00–12.15 ч. Гл. ас. д-р Андриана Спасова. Представата за най-радостния ден в живота на Найден Геров

12.15–12.30 ч. Дискусия

12.30–14.00 ч. Обедна почивка
 

14.00. ч. Второ заседание

Водещ Мария Пилева

14.00–14.15 ч. Доц. д-р Недка Капралова. Заради танцуването

14.15–14.30 ч. Докторант Светлана Караджова. Невъзможното веселие и задължителният карнавал

14.30–14.45 ч. Доц. д-р Николета Пътова. Радостен ли е смехът във възрожденската комедия?

15.45–15.00 ч. Гл. ас. д-р Николай Желев. Радост и веселие в „Пътят на любовта“ на Ян Калинчиак и „Нещастна фамилия“ на Васил Друмев

15.00–15.15 ч. Дискусия

15.15–15.30 ч. Кафе пауза
 

15.30 ч. Трето заседание

Водещ Недка Капралова 

15.30–15. 45 ч. Доц. д-р Бойка Илиева. Забавлението като изкушение в етиките на Франческо Соаве и Силвио Пелико

15.45–16.00 ч. Докторант Лора Хараламбиева. Италианските писателки на XIX век: радостта като емоция в италианската литература

16.00–16.15 ч. Гл. ас. д-р Невена Михова. Политиканстването като разумно веселие по страниците на възрожденския печат.

16.15–16.30 ч. Проф. дн Румяна Дамянова. От радостната изненада – до забавлението: механизми на обещанието и очакването през Възраждането. 

16.30–16.45 ч. Дискусия

17.00 ч. Закриване на Колегиума на чаша вино

ПОКАНА

за Колегиум по възрожденска литература на тема

„РАДОСТТА И ВЕСЕЛИЕТО ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО"

Фундаменталният въпрос, който ни вълнува около темата за радостта и веселието и техните прояви през периода на Българското възраждане, е: доколко и как във възрожденското време, като време на драстични промени в менталността, като време на екзистенциални избори и решения – присъстват радостта и веселието? И още: как ги изживява, как ги опознава, как ги изразява или как ги забравя?

Въпросите са много и нееднозначани, надяваме се, че заедно ще потърсим някои от техните отговори. Амплитудата на възможните тематични полета е доста широка:

  • от емоцията „радост“ до нейните форми, аспекти и образи на изразяване във възрожденската книжнина;

  • от веселието като израз на възрожденска наслада до веселието като екзистенциален акт на победа в една критична ситуация: как се справя възрожденската книжнина с такова предизвикателство;

  • радостта и веселието като всекидневни изживявания, но и като празнична ритуалност;

  • от екстаза и опиянението до огорчението и обвинението;

  • желани топоси на радостта и веселието: от дома до кръчмата;

  • оставят ли радостта и веселието „следа душевна“?

  • между свободата на усещанията и забраните на социума;

  • радостта като акт на нарушаване на патриархални табута;

  • образи на радостта и веселието – спонтанни, запомнящи се, класически;

Ще очакваме вашите заявки до 20 ноември 2023 г. на адреси:

damianova3@abv.bg

marywinny@abv.bg

Колегиумът ще се проведе на 30 ноември 2023 г., четвъртък, от 11 .00 ч. в малкия салон на Института за литература.