ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА НА Д-Р АМБЪР ИВАНОВ (БЕЛГИЯ) И Д-Р ИРЕНА ПЛАОВИЧ (СЪРБИЯ), СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА ПРИ БАН ПО ННП „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

ПРЕДСТОЯЩО

На 13 октомври 2023 г. от 14 ч. в Големия салон на Института за литература ще изнесат публични лекции спегиализантите на ИЛ при БАН д-р Амбър Иванов (Белгия) и д-р Ирена Плаович (Сърбия).

Специализациите се осъществяват по ННП “Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина”.

Гости на събитието ще бъдат учени от СУ “Св. Климент Охридски”, от Института за български език, от Института по балканистика с център по тракология “Проф. Александър Фол”, от Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” и от Кирил-Методиевския научен център.

13 октомври 2023 г., петък, Голям салон на Института за литература

14 ч. Д-р Амбър Иванов: Разказите за чудеса според Мъчението на св. Текла от текст-критическа гледна точка: предварителни хипотези и текущи предизвикателства 

Дискусия

15 ч. Д-р Ирена Плаович: „Мартирски репертоар“ Григорија Цамблака: реторика и коментари

Дискусия

Събитието е с отворен достъп.