Международната научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

На 9 май 2023 в рамките на Международната научна конференция „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“, (9-11 май 2023, СУ "Св. Кл. Охридски", София) в отделен панел с 8 доклада ще се представи работата по научния проект "Светът от вчера" – видян през катастрофата от 1939 година“ (Усещанията за застрашена Европа в културата и литературата на България, Украйна, Полша и Чехословакия)" на Института за литература към БАН. В пленарното заседание в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" е включен обзорният доклад на колегите проф. Михаил Неделчев и доц. Младен Влашки " Усещането за застрашена Европа. Поглед от Виена" от 10:50. Заседанията от панела ще се състоят в Нова заседателна зала на СУ "Св. Кл. Охридски" в периода 13:00–15:30. Заповядайте!

https://app.sava.events/@may2023/embed/schedule/days/0