Кръгла маса: Българският образ на Сервантес, отвъд „Дон Кихот"

Имаме удоволствието да ви поканим на кръгла маса, организирана от Института за литература към БАН, съвместно с „Институт Сервантес - София“. Събитието ще се проведе на 25 април 2023 г. (вторник) от 11 ч. в зала "Проф. Марин Дринов" (Голям салон) в централната сграда на БАН в София.

Във фокуса на докладите и дискусиите ще бъдат „Поучителни новели“ на Сервантес - блестящо творческо постижение, останало почти непознато за широката читателска публика, както и за много от представителите на академичните среди у нас. В свое писмо до Шилер, Гьоте ги нарича „съкровище, пълно с наслада и поуки“. Те са и необходимо допълнение към „Дон Кихот“, който препуска в своите български литературни и театрални превъплъщения.