National Scientific Conference “Vestnik na jenata (Newspaper of the Woman) 1921-1944. Aspects of the Feminine”

On 27th of November, at the National Library "St. St. Cyril and Methodius" was held the national conference “Vestnik na jenata (Newspaper of the Woman) 1921-1944. Aspects of the Feminine”. It was organized by "Modern and Contemporary Bulgarian Literature" Department at the Institute for Literature and included the participation of scientists from nine research institutions, such as the Institute for Literature - BAS, Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Southwestern University “Neofit Rilski”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, New Bulgarian University, National Museum of Literature, National Library "St.St. Cyril and Methodius ". Members of Christo and Penka Cholchevi’s family, curators and editors of the newspaper, were also present at the conference.In her opening words, Professor Boryana Hristova, Director of the National Library, identified the need of a historical analysis of an edition, realized so successfully in the dynamic interwar period. Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Malinova, organizer of the conference, put the research of the "Newspaper of the Woman" in the course of the current trend today to complete the reconstruction and the analysis of important periodical literary journals. "The “Newspaper of the Woman" is an exclusive database, it is a text array that lies primarily in national memory and provokes reasonably the interest of contemporary literary critic" said Assoc. Prof. Malinova.

In the course of the conference was restored the meaningful overall cultural presence of the "Newspaper of the Woman" in its national format: reports followed the life and work of Christo and Penka Cholchevi, the ambition of the paper both to be an institution for the generations of women interwar and to offer a new platform for a female newspaper, rising female social and cultural position, alternatively to its bourgeois conception. The emblem of the reading woman - a woman who is educating herself, who currently changes - was the starting point in the reconstruction of the special position of the newspaper among the great number of female issues between the two wars, in the definition of its intentions to form a female public. The newspaper was analyzed as a factor in the preparation of public attitudes to accept the professional status of the writing woman. Image of fashion, it was also considered as an image of modernity and the spirit of the industrial age.

Researchers stopped on the high artistic value and thematic diversity of the issue during its long, 23-year life, on the importance of its literary pages and the high-quality illustrations – in the newspaper’s huge drawing of 30-45 000 copies. The success of the "Newspaper of the Woman" was reviewed in its large-scale acceptance of works and translations of such Bulgarian classics as Elisaveta Bagryana, Jana Jazova, Geo Milev, Georgi Raichev, Emilian Stanev, in the specific presence of artists like Vеra Boyadjieva - Fol, Jana Nikolova-Galabova, Ilina Petrova, etc, as well as in the cultural importance of the newspaper’s relations with the Club of Bulgarian feminine writers.

ПРОГРАМА

9.30 Откриване на конференцията

 • Доц. д-р Елка Трайкова, Директор на Института за литература - БАН
 • Проф. Боряна Христова, Директор на Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”

Сутрешно заседание
Водещ:

 • 9.45 – 10.00. Людмила Хр. Малинова (Институт за литература):
  “Вестник на жената” (1921 – 1944) - енциклопедия за пътя на българката.
 • 10.00 – 10.15. Кристина Йорданова (СУ “Св. Климент Охридски”):
  Политики на женското – майчинство и възпитание на страниците на “Вестник на жената” през 30-те.
 • 10.15 – 10.30. Албена Вачева (ЮЗУ “Неофит Рилски”):
  “Вестник на жената” – литературен вкус и читателски публики.
 • 10.30 – 10.45. Поли Муканова (СУ “Св. Климент Охридски”):
  “Вестник на жената” и новите читателки.
 • 10.45 – 11.00. Иван Христов (Институт за литература):
  Крехка ваза от най-чист алабастър – женската тема в българската литература между двете световни войни.

 • 11.00 – 11.15 – Почивка

 • 11.15 – 11.30. Пенка Ватова (Институт за литература):
  Модерното домакинство на Пенка Чолчева.
 • 11.30 – 11.45. Надежда Стоянова (СУ “Св. Климент Охридски”):
  Мода и модерност. По страниците на “Вестник на жената”.
 • 11.45 – 12.00. Таня Казанджиева (СУ “Св. Климент Охридски”):
  Антропологични текстове във “Вестник на жената” (1937 – 1940 г.).
 • 12.00 – 12.15. Росица Чернокожева (Институт за литература):
  Психоаналитичните догадки на Violino Primo за детето във “Вестник на жената”.
 • 12.15 – 12.30. Надежда Александрова (НБУ):
  “Вестник на жената” (1921 – 1944) и сп. “Жената днес”.

 • 12.30 – 13.00 Дискусия
 • 13.00 – 14.00. Обедна почивка

Следобедно заседание
Водещ: Людмила Хр. Малинова

 • 14.00 – 14.15. Дора Колева (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”):
  Женственост и женска съдба в публикациите на Яна Язова във “Вестник на жената”.
 • 14.15 – 14.30. Мая Горчева (ПУ “Паисий Хилендарски”):
  Жана Николова: Своеобразието на критическия подход.
 • 14.30 – 14.45. Катя Кузмова (Национален литературен музей):
  Дебютът на две национални писателки през 1927 г. (Багряна и Фани Попова-Мутафова)– обща трибуна и тематика.
 • 14.45 – 15.00. Боряна Владимирова. (Институт за литература):
  “Легенда за разблудната царкиня” на Дебелянов и ”За царицата и синеокия пътник” на Елисавета Багряна – сравнителен анализ.
 • 15.00 – 15.15. Михаил Неделчев (НБУ):
  Една сътрудничка с поезия на “Вестник на жената”: Илина Петрова, дъщерята на художника Никола Петров.
 • 15.15 – 15.30. Живка Симова. (7 СОУ):
  Вера Бояджиева-Фол и Клубната страница на писателките (1933 – 1939): силата на установения избор и обществен себеизказ.

 • 15.30 – 15.45 Почивка

 • 15.45– 16.00. Николай Чернокожев (СУ “Св. Климент Охридски”):
  Киното като живот. “Надя” на Г. П. Стаматов.
 • 16.00 – 16.15. Елена Давчева (Институт за литература):
  Един аспект на високи литературни амбиции във “Вестник на жената” (Гео Милев).
 • 16.15 – 16.30. Емилия Алексиева (Институт за литература):
  Георги Райчев във “Вестник на жената”.
 • 16.30 – 16.45. Радка Пенчева (Национален литературен музей):
  Публикации на Емилиян Станев във “Вестник на жената”.
 • 16.45 – 17.00. Петър Величков (Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”): Неизвестно писмо на Христо Чолчев.

 • 17.00 – Дискусия.
 • Закриване на конференцията