Конференция на тема: „Българският смях“

ONLINE

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН,

Секция Нова и съвременна българска литература

има удоволствието да ви покани на научната конференция

Българският смях

15 юни 2021 г.

По случай 140-годишнината от рождението

на Димитър Подвързачов

И в памет на доц. д-р Вихрен Чернокожев, който тази година щеше да навърши 70 години

1835-2021-06-15.jpg

Годишнината на Димитър Подвързачов е повод за тази конференция, която е замислена като тематична. Тя цели отново да се очертае личността и приносът на Димитър Подвързачов за българската смехова култура. Този, когото цяло поколение творци са наричали „Бащата“, остави в литературата ни едни от най-ценните и стойностни творби.

Конференцията има амбицията да отрази българската смехова култура чрез творчеството и на класически автори, и на тези, които дълги години пребиваваха по една или друга причина в маргиналното пространство – тези, които Вихрен Чернокожев сполучливо наричаше „забравените пилигрими“. Темите, свързани с хумора в периодичния печат, все още чакат своето литературно, психологическо и философско осветляване.

Високите класически образци на Христо Ботев, Алеко Константинов, Христо Смирненски, както и традиците, създадени от Светослав Минков, Йордан Радичков, Радой Ралин, и постиженията на хумора и сатирата в съвременността – в творчеството на Константин Павлов, Людмил Станев, Михаил Вешим и др., винаги ще са актуални и провокативни. Художествените, социалните и психологическите аспекти на въпроса за българина и смеха чака все още своите тълкуватели. Как се смее българинът, какво го разсмива, страхува ли се от смеха, смее ли се от сърце, какъв е диапазонът на смеховите жанрове – все въпроси, които винаги ще бъдат актуални и дискусионни.

 

 

На този етап предлагаме конференцията да се проведе дистанционно чрез онлайн платформата Zoom.

 

 

Времетраене на докладите – 15 минути.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 1 юни на следните имейл адреси:

Росица Чернокожева: r_chernokozheva@abv.bg

Боряна Владимирова: boriana_vlad@abv.bg

ПРОГРАМА

15 юни
Сутрешно заседение
Водещ  д-р Росица Чернокожева
Продължителност на докладите 15 минути

 • 10:00 – 10:15 Откриване – доц. д-р Пенка Ватова – директор на ИЛ - БАН
 • 10:15 – 10:30 Хумористичните истории на България – Нина Димитрова – Институт по философия и социология - БАН
 • 10:30 – 10:45 Три пародийни истории: "Хумористична история на българите" на Христо Бръзицов, „Хумористична история на българите“ на Райко Алексиев и „Последните мацакурци“ на Асен Христофоров – Николай Аретов – ИЛ - БАН 
 • 10:45 – 11:00 Измеренията на българския смях през критическата оптика на Вихрен Чернокожев – Елка Трайкова – ИЛ - БАН
 • 11:00 – 11:15 Българският комически епос - скрити и явни присъствия – Пламен Антов – ИЛ - БАН

11:15 – 11:30 Почивка

 • 11:30– 11:45 За неудачното влюбване в лириката на Димитър Подвързачов – Сава Сивриев – ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • 11:45– 12:00 За понятието „смях“ и вариациите му в поезията на Димитър Подвързачов – Ваня Колева – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна 
 • 12:00 – 12:15 Людмил Станев – Михаил Неделчев – НБУ
 • 12:15 – 12:30 Смях през сълзи – анекдотите за асимилацията и етническото прочистване – Зейнеп Зафер – Анкарски университет, Турция
 • 12:30  – 13:00 Дискусия

13:00 – 14:30 Обедна почивка

Следобедно заседание
Водещ д-р Боряна Владимирова

 • 14:30 – 14:45 Схожие и отличные особенности Шекинском смехом в Азербайджане и Габровским юмором в Болгарии - академик Иса Хабиббейли, Вице-президент НАНА, директор Института литературы имени Низами Гянджеви
 • 14:45 – 15:00 Как Габрово стана столица на хумора – Мартина Денева – Дом на хумора, Габрово
 • 15:00 – 15:15 В котешкия свят на Панчо /Змей Горянин/ – Таня Казанджиева – СУ „Св.Климент Охридски“
 • 15:15 – 15:30 „Смях" или "гняв" във фейлетоните на в. "Стършел" през 2020 година? – Наталия Христова – НБУ
 • 15:30 – 16:00 Дискусия

 

16 юни

Сутрешно заседение  
Водещ д-р Росица Чернокожева
Продължителност на докладите 15 минути

 • 10:00 – 10:15 Некрологии на литературното. Смях и смърт в творчеството на Димитър Подвързачов – Венцеслав Шолце – СУ „Св. Кл. Охридски“  
 • 10:15 – 10:30 Образът на смъртта в "Некролози" на Димитър Подвързачов и "Маргаритки за Жанета" на Христо Смирненски - сравнителен анализ – Боряна Владимирова – ИЛ - БАН
 • 10:30 – 10:45 Хитър Петър и Георги Марковски – Светлана Стойчева - НАТФИЗ
 • 10:45 – 11:00 Смехът на Тони Филипов – Марин Бодаков – СУ „Св. Климент Охридски“

11:00 – 11:15 Почивка

 • 11:15 – 11:30  Лъчезарно за Радой Ралин докъм Вихрен Чернокожев – Владимир Л. Станчев – от Канал "Бивалица"
 • 11:30 – 11:45 Една книга със студии и статии, посветена на свободната мисъл и антидогматизма /Вихрен Чернокожев „Врати към смисъла“/ – Петър Михайлов –  докторант – ИЛ - БАН
 • 11:45 – 12:00  Българският смях от 1930-те: между реалистичното изображение и символиката на дяволското – Мая Горчева – УНИБИТ
 • 12:00 – 12:15 Хумористично-сатиричните ракурси на Светослав Минков към „достиженията на западната демокрация“ /“Парижки бележник“,1956 г./ -- Иванка Денева, писателка
 • 12:15 – 12:45 Дискусия

12:45 – 14:15 Обедна почивка
Следобедно заседание
Водещ д-р Боряна Владимирова

 • 14:15 – 14:30 Разказвачите и героите в разказите на Чудомир – Станка  Петрова – ИЛ - БАН
 • 14:30 – 14:45 За фантастичния хумор на Любен Дилов – Елена Борисова – ИЛ - БАН
 • 14:45 – 15:00 Борис Димовски и ролята му за възстановянате на паметта на зачертавани български карикатуристи – Калин Николов, художник – Квадрат 500
 • 15:00 – 15:15 Веселите стихотворения за деца на Лъчезар Станчев – Росица Чернокожева – ИЛ - БАН
 • 15:15 – 15:45 Дискусия

Линк за вклюване през Zoom  към първи ден (15 юни) на конференцията :
https://zoom.us/j/93926202056?pwd=WmZRRysvT2MzVGt2aFJZYjgrOVJMUT09

Meeting ID: 939 2620 2056
Passcode: 542183

Линк за вклюване през Zoom към втори ден (16 юни) на конференцията :

https://zoom.us/j/98480848302?pwd=ZW1aU0pVcVRpbElYb2ZyZFYrOTV3UT09

Meeting ID: 984 8084 8302
Passcode: 211986