Кръгла маса на тема: „Литературата и другите изкуства“

11 ЮНИ, 2021 г. – Кръгла маса на тема: „Литературата и другите изкуства“ по проект към ФНИ „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература”. В научния форум участват режисьори, драматурзи и критици от полето на киното и театъра, както и членове на проекта. Целта на форума е да представи ключовите образи на прехода, които изработват съвременното българско кино и театър. Отворен е както за специалисти, така и за широка публика. 
Ръководител на проекта доц. д-р Ани Бурова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“); организатор на кръглата маса гл. ас. Галина Георгиева (Институт за Литература - БАН).