Конференция на тема: "Класика и съвременност в българската литература за деца"

ONLINE

Конференция на тема: "Класика и съвременност в българската литература за деца"

Уважаеми колеги,

Институтът за литература при БАН

Секция по Нова и съвременна българска литература

има удоволствието да ви покани на научната конференция

КЛАСИКА И СЪВРЕМЕННОСТ В БЪЛГАРСКАТА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА

20 май 2021 г.


Конференцията е посветена на 140-годишнината от рождението на Стилиян Чилингиров, 130-годишнината от рождението на Константин Петканов, 100-годишнината от рождението на Борис Априлов, 100-годишнината от рождението на Добри Жотев, 80-годишнината от рождението на Иван Цанев, 70-годишнината от смъртта на Асен Разцветников, както и на процесите на приемственост в съвременната литературата за деца.

Конференцията е замислена като тематична, а конкретните годишнини на писателите са повод да отдадем на тези творци дължимата почит. Стилиян Чилингиров, Константин Петканов и Асен Разцветников са сред стожерите в класиката ни за деца. Те развиха в нашата детска литература чувствителността и емпатията към детските преживявания – игра, фантазии, страхове. Въведоха психологическия подход към детските опити за опознаване на света. От своя страна Борис Априлов, Добри Жотев и Иван Цанев пренесоха през годините ценностите от българската съкровищница за деца. Осъществиха приемствеността от класиката към съвременността. Откриха новите актуални теми, свързани със съвременното дете, и станаха новите класици в българската литература за деца.

На този етап предлагаме конференцията да се проведе дистанционно чрез онлайн платформата Zoom. 

Времетраене на докладите – 15 минути.

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 1 май на следните имейл адреси:

Росица Чернокожева: r_chernokozheva@abv.bg
Елена Борисова: elena39789@abv.bg