КОЛЕГИУМ: "НЕИЗВЕСТНИ, НЕПОЗНАТИ, ПОДМИНАВАНИ – БЪЛГАРСКИ АВТОРИ ОТ ХIХ И ХХ ВЕК"

ПРЕДСТОЯЩО
ONLINE

12 МАЙ 2021 г., Институт за литература - Колегиум на секция „Литература на Българското възраждане“ на тема: "Неизвестни, непознати, подминавани – български автори от ХIХ и ХХ век".

Организатори проф. дфн. Р. Дамянова и гл. ас. Н. Пътова.