Представяне на книга: „Българската книжнина от ХVII век: центрове, книжовници, репертоар“

ПРЕДСТОЯЩО
ONLINE

28 април 2021, 17.00 ч. Представяне на книгата на д-р Диляна Радославова „Българската книжнина от ХVII век: центрове, книжовници, репертоар“. Монографията е част от поредицата Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, издавана от Секцията по стара българска литература и Издателски център „Боян Пенев“.

Книгата ще представят проф. Олга Младенова (Университет на Калгари) и проф. Анисава Милтенова (ИЛ към БАН). Събитието ще се проведе в платформата zoom.