Presentation of the Jubilee Collection in honor of Prof. Milena Caneva "With a Renaissance Spirit and a Modern Approach"

На 16 април, в зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски” се състоя премиера на сборника в чест на проф. Милена Цанева, „С възрожденски дух и модерен поглед”, организирана от Института за литература, Издателски център „Боян Пенев”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Академично издателство „Проф. Марин Дринов”. Доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература откри представянето като благодари на редакторите на сборника и партньорите в издаването му. „Професор Цанева винаги е създавала висок стил - и като литературен историк и критик, и като дама, затова се радвам, че книгата в нейна чест стана подобаващо красива, посочи доц. Трайкова. „Проф. Цанева е наш любим учител, нейните трудове се оттласкват от клишетата и стават основополагащи в българското литературознание.Текстовете в сборника маркират етапите от нейния нелек професионален път, пътят на един ппоменящ се учен, който никога не спира. Което прави книгите й четени и търсени”, обобщи доц. Трайкова.Тя даде думата на проф. Здравко Чолаков, който представи изчерпателно сборника.

„Сборникът не е просто един традиционно юбилеен сборник, но е средище на сериозни литературоведски и култорологични текстове, подредени концептуално от съставителите и редакторите, посочи проф. Чолаков. „Приех поканата да представя сборника заради човешки топлите отношения с проф. Цанева, родена да създава атмосфера, в която всеки да се чувства уютно. Като човек и учен тя е едновременно толерантна и принципна.

В текста си в сборника Елка Трайкова дава много точна характеристика за литературоведската нагласа на проф. Цанева като я определя не като полемична, а като толерантно-диалогична. Съставителите и редакторите на сборника са извършили една много сериозна работа - успели са да поднесат четиво, от което може да се изгради представа не само от делото на Милена Цанева, но и от развитието на съвременното литературознание. Много вещо са очертани етапите от нейното развитие: приемствеността в семейната й среда, основната й изследователска територия - творчеството на Иван Вазов, както и другите проблемни посоки в работата й – творбите на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Светослав Минков, Йордан Йовков, Димитър Пантелеев, Димитър Димов и др. Доц. Елка Трайкова даде думата на проф. Милена Кирова, която благодари на проф. Цанева и посочи, че от цялата вълна юбилейни сборници, издадени напоследък, всеки със свой облик, „С възрожденски дух и модерен поглед” е като че най-човешки ориентираният. Той носи духа на човешката съпричастност, на обвързването между поколенията.

Проф. Кирова подчерта традицията на колегиални взаимоотношения, на хармония и уравновесеност, изградени от проф. Цанева, в които катедрата продължава да съществува. Проф. Александър Кьосев също благодари на проф. Цанева и посочи две неща, които е научил от нея: едното е свързано с личното отношение към автора, с който ученият се занимава, превръщането му едва ли не в член на семейството, четенето му в отношения на дистанция и близост, преместването на автора и текстовете му в зоната на „културната интимност”. „Второто, което научих от проф. Цанева е как по един женствен, мек начин може да се пази достойнство”, посочи проф. Кьосев Проф. Милена Цанева получи поздравления още от проф. Надежда Драгова, която обеща да завърши съвсем скоро творческия портрет на нейната майка, поетесата Бленика, и Петър Петров, който припомни работата на акад. Цанев в областта на българския правопис. Доц. Елка Трайкова благодари още веднаж на съставителите и редакторите на сборника, както и на проф. Кирил Топалов, „който с възрожденски дух организира конкурса на ФНИ за финансиране на издания”.

Тя даде думата на проф. Милена Цанева, която сподели колко смущаващо е да слуша ласкавите думи за себе си и благодари още веднаж на всички, които са работили върху това красиво и ценно издание, на редакторите и авторите, на издателите. „Този сборник е безценен подарък за моята годишнина. Съдбата бе милостива към мен и бях съвременник на няколко поколения.Вие се постарахте да ми покажете, че все още не съм чуждо тяло в българското литературознание. Да се създаде такъв сборник е нужна много любов - вие ще направите това, което аз не съм успяла”, посочи в заключение проф. Цанева.