Литература и политика (1930-1960)

  • Project Status
    Ended

Ръководител: доц. д-р Вихрен Чернокожев

Проектът има за цел да проучи как българската литература чете политическото. Издирват се неизвестни досега архивни извори в архивохранилищата на България с оглед разкриване механизмите на взаимовлиянията между политика и литература, институции, политически процеси и пр. Изследванията са фокусирани върху проучването на забранявани или забравени автори и творби, които по идеологически причини са останали извън канона на социалистическия реализъм, а до голяма степен и извън литературната ни история. Проектът създава нова база данни, правеща достъпни незаслужено пренебрегвани досега пластове от историческото и културното ни минало. В неговите рамки е замислена издателска поредица "Другата българска литература на ХХ век", като в отделни томове ще бъдат представени избрани и непубликувани творби от Димитър Подвързачов, Райко Алексиев, Трифон Кунев, Змей Горянин, Борис Руменов и др. Поредицата предвижда и издания на емигрантската литература, литературите на малцинствата, българските литературни общности в чужбина - например Западните покрайнини, литературата на банатските българи, на българската общност в Унгария и т.н. Проектът е пряко насочен към възстановяването на историческата и културната ни памет, към развитието на гражданското общество в България. Досега са публикувани книгите „Данаил Крапчев и в. "Зора". Интервюта спомени, писма, документи" на Цвета Трифонова (2006), „Трошене на матрицата" на Иван Младенов (2005), „Досието на Михаил Арнаудов" на Емил Димитров (2007), сборникът „Антитоталитарната литература" (2009), „Кондика на Светата Баковска ставропигиална обител" от Змей Горянин (2009) и „Димитър Подвързачов. Избрани произведения” (2009).

(Финансиран от фонд "Научни изследвания" към МОМН 2007-2009)