НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАРАЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ И ЛИТЕРАТУРНОСТ“

Тази конференция се организира съвместно от катедра „Теория на литературата“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и секция „Теория на литературата“ към Института за литература към БАН. Дати на провеждане: 12 – 13 ноември 2023 г.  | Място: Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски“.

ПРОДЪЛЖАВА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“ 2023

Институтът за литература отбеляза своята 75-годишнина заедно със 75-годишнините от създаването на Института за изследване на изкуствата и на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ с двудневната интердисциплинарна научна конференция на тема „Изображението в текста, текстът в изображението“. Събитието се състоя на 12 и 13 септември в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и обедини докладите на повече от 50 учени от трите научни институции, от Нов български университет, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др. Съорганизатор на събитието е и НБУ.

ПРОДЪЛЖАВА

Международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“

На 3 октомври 2023 г. (вторник) от 10.30 ч. Институтът за литература към БАН организира международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“.

Семинарът се организира в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН. Той има за цел да  бъдат обменени идеи и създадени трайни контакти между младите чуждестранни специализанти, гости на Секция „Стара българска литература“, и български палеослависти. В дискусиите ще се направи опит да се потърсят общите корени на балканската книжовност и да се очертаят границите на споделеното литературно пространство на Балканското средновековие. 

ПРОДЪЛЖАВА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023, посветена на 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН

T_I_POKANA.jpg

ПРОДЪЛЖАВА

Покана за международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

На 26 януари 2024 година в Централно управление на БАН в зала „Марин Дринов“ ще се проведе международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“. Организатори на конференцията са Институтът за български език „Проф. д-р Любомир Андрейчин“, Институтът за литература, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Дружеството на банатските българи в България – Фалмис. 

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.