Borisova, Elena

Written by Институт за литература. Posted in Names | . Hits: 897Елена Иванова Борисова
 • Дата на раждане: 13 март 1987 г.
 • Място на раждане: Видин
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон: 0894041086

Области на научни интереси: съвременна българска проза, научна фантастика, философия

Образование:

 • 2017
  Доктор по филология - Тема на дисертацията: „Метафизични аспекти на познанието и фантастично изображение в съвременната българска проза“
 • 2014-2017
  Редовен аспирант в секция „Нова и съвременна българска литература“ – Институт за литература, научен ръководител – доц. д-р Пенка Ватова
 • 2007-2013
  Нов български университет, департамент „Нова българистика“
 • 1993-2005
  СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Видин

Длъжности

 • Институт за литература при БАН
  2018 - литературен сътрудник

Участие в научноизследователски проекти на Института за литература

 • 2017 - Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)

Научни статии

 • Трагедия на човешката алиенация: Николай Ватов, Наталия Андреева и Павел Вежинов // Литературата, Година XI, бр. 19, 2017, с. 218-249
 • Непреодолимите граници на разума в романа „Да избереш себе си“ на Любен Дилов. // Литературна мисъл, 2017, № 1.
 • Тежестта на скафандъра и фиаското на контакта с Големия разум: Любен Дилов и Станислав Лем. // Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. – Пловдив: АИ Паисий Хилендарски, 2017, с. 359-368. – ISBN 978-619-202-232-7
 • Прекрасен ли е прекрасният нов свят? // Българистични четения. – Сегед: JATEPress, 2017, с. 309-316. - ISBN:978-963-315-365-9, 309-316
 • Автотекстуалността в романите на Теодора Димова // Филологически форум, 2016, Година II, бр. 1 (3), с. 134-142.
  https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-3
 • „Двойникът като средство за познание: Недялка Михова и Весела Люцканова“ - Научният Еверест – мечта или реалност. [Сб.] – София : Авангард Прима, 2015, с. 158-167. – ISBN 978-619-160-477-7
 • „Тежестта на скафандъра“: щрихи към познанието за Големия разум – Непознатият съсед. Т. 21 [Сб.] – Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 364-372. – ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.