доц. д-р ПЛАМЕН АНТОВ

.

Име: Пламен Антов Петков
Дата на раждане: август 1964 г.
Място на раждане: Михайловград (дн. Монтана)
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Област на научни интереси: възрожденска, нова и съвременна българска литература;
Просвещение; Модерност и постмодерност;
митология и антропология; философия
Образование:  
2006 Доктор по филология
Тема на дисертацията: "Българският постмодернизъм в традициите на българската модерност. Контекст. Генезис. Специфика"
2002-2005 Редовен докторант в Секция по нова българска литература - Институт за литература, научен ръководител - ст.н.с. Цветанка Атанасова
1984-1989 Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Факултет по славянска филология, спец. българска филология
1979-1982 Образцова политехническа гимназия "Христо Михайлов" - Михайловград

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2009 - ст. н. с. ІІ ст.
2006 - 2009 литературен сътрудник
   

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2002 - Периодика и литература
2007 - Речник на българската литература след Освобождението
2002 - Актуални прочити на новата и съвременна българска литература
2005-2007 Литературен периодичен печат (по ALEPH)
2004-2006 Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука
1999-2002 От модернизъм към постмодернизъм: българо-полски литературни и културологични изследвания в края на ХХ век - съвместен проект с Института за литература на Полската академия на науките

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Дружество на изучаване на ХVІІІ век
Сдружение на българските писатели

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ЛИТЕРАТУРНА ИЗЯВА:

Поезия, белетристика, есеистика, драматургия

СТИХОСБИРКИ:

 • Разпадащото се момче - поезия, 1993
 • Неандерталецът - поезия, 1995
 • Бягството на заека - разкази, 1996
 • Изнасилването на Венеция - поезия, 1997
 • Сантиментална география - поезия, 2000
 • Америките ни - поезия, 2002
 • Смъртта на авторите, сиреч Записки по българските и прочия - пиеса, 2004
 • Лисабон или Краят на поезията - поезия, 2007

ПО-ВАЖНИ НАГРАДИ:

 • 2003. Номинация за национална награда "Хр. Г. Данов" - Пловдив, категория "Българска художествена литература", за кн. "Америките ни"
 • 2001. Първа награда за радиопиеса на програма "Хр. Ботев" - БНР, за пиесата "Само една малка смърт", реж. Николай Ламбрев (сп. "Театър", бр. 10-12, 2002, с. 49-54)
 • 1992. Първа награда "Дебют'92" - изд. "Пан" - за кн. "Разпадащото се момче"

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 • Международна научна конференция "Гео Милев - място и роля в българската култура" - 28-29 септември 1999 - Стара Загора: Поемата "Септември" в своя културен контекст.
 • Международна конференция "От модернизъм към постмодернизъм: литературни и културологични прочити в началото на ХХІ век" - 9-10 май 2002 - ИЛ-БАН: Българско и постмодерно.
 • Яворови четения. Национална научна сесия и поетически четения с международно участие, по повод 125 години от рождението на поета П. К. Яворов - 9 май 2003 - НБУ: Диалогът "Хаджи Димитър" - "Угасна слънце": етимология на хтоноса.
 • Юбилейна научна конференция 140 години от рождението на Алеко Константинов - 12 юли 2003 - ИЛ-БАН: Кой, кому, как и защо говори в "Бай Ганю".
 • Юбилейна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Никола Фурнаджиев - 11 декември 2003 - ИЛ-БАН: "Пролетен вятър". Паметта на езика.
 • Шишманови четения 2: "Иван Д. Шишманов - ученият и гражданинът" - 27-28 октомври 2005 - ИЛ-БАН: 1762: Паисий и Русо.
 • Научна конференция "Стоян Михайловски и Пенчо Славейков - рушители и съзидатели на традиции" - ноември 2006 - ИЛ-БАН: Стоян Михайловски в конвенциите на Възраждането и извън тях.
 • Шишманови четения 3: "Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската литература" - 26-27 октомври 2006 - ИЛ-БАН: Паисий като Erzieher.
 • Международна конференция "Героят - центрове и следи на културната памет" - 3 май 2007 - ИЛ-БАН: Между Езика и немотата: Азът-Different в поезията на Константин Павлов.
 • Юбилейна научна сесия по случай 120 години от рождението на Димчо Дебелянов - 18 юни 2007: Жал и дискурс в "Един убит".
 • Българо-полска конференция "Жените в обществения дискурс на България и Полша - литература, изкуство, медии" - 4-5 октомври 2007: Госпожа Г. - притежавана и притежаваща.
 • Интердисциплинарна научна конференция "Наука, техника, модернизация" (Българско общество за проучване на 18. век) - 12-13 октомври 2007: "История славянобългарска" - между историята и националния епос.
 • Кръгла маса, посветена на 50-годишнината от рождението на поета и преводача Георги Рупчев - 25 октомври 2007: "Обратната" поетика на 80-те: надолу, навътре, назад.
 • Юбилейна научна конференция "Не съм от тях. Канонът на различието" в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата - СУ "Св. Кл. Охридски" - 29-30 ноември 2007: Проблемът за края на историята и българската постмодерна поезия от 90-те години на ХХ век: Българско - Балканско - глобално.
 • Конференция "Критическото наследство на българския модернизъм" - ИЛ-БАН - 3 декември 2007:Хипертрофия и колапс на символистичния език; Език и Аз.

ИЗБРАНА НАУЧНА БИБЛИОГРАФИЯ 1992 - 2009:

І. Книги

Яворов - Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика. - София : Просвета, 2009.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 1. Българският постмодернизъм на 90-те: загуба на лявото. // Zivot v literature. Literatura zblizka a z dial'ky. - Ustav svetovej literatury SAV (Slovenskej akademie vied), 2006, с. 103-115.

В България

 1. Нравственият героизъм на женските образи в поемите на Пенчо Славейков. // Родна реч, 1991, № 3, с. 3-6; Също и в: Литературни анализи. - София : Ваньо Недков, 1997, с. 112-117.
 2. Балкана в българското литературно пространство. // Родна реч, 1992, № 4, с. 3-6.
 3. Безпортев и карнавалното в "Под игото". // Литературен вестник, 15-21.6.1992, бр. 23, с. 1-6.
 4. Иван Вазов, Захари Стоянов и идеологическият модел на Българското през 80-те години на ХІХ в. // Летописи, 1992, № 4, с. 101-114; Също и в: Стоянов, Захари . Записки по българските въстания. Съкратено издание (Поредица "Класиците в училище") / Ред. проф. д-р Иван Радев. - В. Търново : Слово, 1996, с. 604-619.
 5. Митът за Прометей и Пенчо Славейков. // Литературна мисъл, 1992, № 1-2, с. 118-137; Също и в: Славейков, Пенчо. Лирика. Поеми. (Поредица "Класиците в училище") / Ред. проф. д-р Иван Радев. - В. Търново : Слово, 1995, с. 226-254; Също и в: Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов / Състав. Димитър Михайлов. - В. Търново : Слово, 1999, с. 35-66.
 6. "Денница" и "Мисъл" - една значеща среща. // Литературен вестник, 22-28.2.1993, бр. 7, с. 7.
 7. Равнища на карнавалност в "Под игото". // Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 137-158.
 8. Бай Ганьо пътува към Европа. // Век 21, 17.V-24.V.1994, бр. 19, с. 10.
 9. Хенри Торо между словото и деянието. // Философия, 1994, 5, с. 21-24.
 10. Перформативност и деятелност на епистоларното слово. [Основно върху интимната кореспонденция на Дж. Джойс] // Литературна мисъл, 1995 - 96, № 4, с. 109-125.
 11. (Псевдо?)постмодернизмите ни. // Литературен форум, 2-8.ХІІ.1997, бр. 38, с. 1-11; 9-15.ХІІ.1997, бр. 39, с. 1-3.
 12. Бележки върху "Бай Ганьо". // Език и литература, 1998, № 2, с. 10-23.
 13. Желанието да станеш индианец. Аспекти на митомисленето у Кафка. // Страница, 1999, № 2, с. 115-119.
 14. Джендо, Захарий, играта. // Литературен вестник, 23-29.2.2000, бр. 7, с. 10.
 15. Опит върху Пилински 1. [за унгарския поет Янош Пилински] // Литературен вестник, 24-30.10.2001, бр. 35, с. 4 - 5.
 16. Опит върху Пилински 2. [за унгарския поет Янош Пилински] // Литературен вестник, 28.11-4.12.2001, бр. 40, с. 5.
 17. "Записки по българските въстания" - между Българско и Друго. // Демократически преглед, зима 2000-2001, кн. 45, с. 83-96.
 18. Вазов - Ботев: матриархът и синът. // Критика, 2001, № 3, с. 41-61.
  * Съкратен вариант: Матриархът. // Наследството Вазов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2002, с. 26-31.
 19. Поемата "Септември" в своя културен контекст. // Гео Милев - неудържимата пламенност. - София : З. Стоянов, 2001, с. 165-177; Също и в: Гео Милев през погледа на литературната история и критика. - София : З. Стоянов, УИ Св. Кл. Охридски, 2005, с. 411-423.
 20. Яворов - тотализация на тялото, или Романът на Яворов contra Яворов. // Литературен вестник, 31.10-6.11.2001, бр. 36, с. 10-11.
 21. Антология и време. // Три литературни дискусии. - София : Акад. център за литература и култура, 2002, с. 131-145.
 22. Българската палингенеза. Литература и Съединение. // Литературна мисъл, 2003, № 1-2, с. 5-45.
 23. Авангардът - радикализираната апория на модернизма. // Литературен вестник, 17-23.11.2004, бр. 38, с. 15.
 24. Антиципиране на 90-те: "Радикален манифест". // Литературен вестник, 7-13.4.2004, бр. 14, с. 9-10.
 25. Българско и постмодерно. // По следите на модернизма и постмодернизма : Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие. - София : Б. Пенев, 2004, с. 179-191.
 26. Постмодернизъм и палингенеза. Ситуации на 90-те. // Език и литература, 2004, № 1-2, с. 19-29.
 27. "Реалният" социализъм - пребиваване в семиотичния симулакър. // Идеологията - начин на употреба, 2004: www.liternet.bg/publish11/pantov/realniat.htm.
 28. Трансмодерният етос на авангарда. // Критика, 2004, № 1-4,с. 61-70.
 29. Христо Ботев - митичната памет на литературата. Модели. // Да отгледаш смисъла : Сб. в чест на Радосвет Коларов. - София : Б. Пенев, 2004, с. 233-243.
 30. Ани Илков и поместване на Родното в Езика. // Литературен вестник, 13-19.4.2005, бр. 14, с. 6-12-13.
 31. Близости и раздалечавания: поезията на 80-те между 60-те и 90-те. // Литературен вестник, 30.11-6.12.2005, бр. 39, с. 9-12.
 32. 90-те: загуба на лявото. // Литературен вестник, 2-8.2.2005, бр. 4, с. 9-10-11.
 33. Инициационният модел на "Мисъл" и неговите употреби един век по-късно. // Класика и литературна история : В памет на проф. Любомир Стаматов. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2005, с. 198-207.
 34. Мит и жанр: от хайдушки копнения към безсъници. // Литературни култури и социални митове : Сб. в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Т. 2. - София : НБУ, 2005, с. 59-70.
 35. "На прощаване" - археология на митичното. // Ботев. Съвременни интерпретации. - В. Търново : Слово, 2005, с. 23-41.
 36. "Бай Ганю" - трансформации на гласа: кой, кому, как и защо говори в творбата. // Алеко Константинов - вечният съвременник. - София : Карина-М, 2006, с. 41-100; Също и в: LiterNet (http://liternet.bg/e-zine), бр. 11 (84), 2006.
 37. Българският постмодернизъм: поколения. // Литературен вестник, 8-14.11.2006, бр. 36, с. 11.
 38. Естетическият авангард: артикулиране на природата-в-Аза. // Класика&Авангард : Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. д.ф.н. Иван Сарандев. - София : Б. Пенев, 2006, с. 203-212.
 39. Липсващият субект на историята: Финеганю поет. // Литературен форум, март 2006, бр. 2, с. 3.
 40. 1762: Паисий и Русо. // Иван Д. Шишманов - ученият и гражданинът. Кн. 2. - София : Карина-М, 2006, с. 90-104.
 41. Постмодерният исторически наратив. Интертекстуални пресичания. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичания : Сборник в чест на проф. Елка Константинова". - София : Век 21, 2006, с. 270-279.
 42. Стоян Михайловски в конвенциите на Възраждането и извън тях: Еротика на робското тяло. // Литературен вестник, 13-19.12.2006, бр. 41, с. 10-11-12.
 43. Увод към българския постмодерен сюжет. // АзБуки, 15-21 март 2006, бр. 11, с. 8-9.
 44. 13. Диалогът "Угасна слънце" - "Хаджи Димитър": ерос и хтонос. Към генеалогия на сецесиона. // Литературна мисъл, 2007, № 2, с. 32-62.
 45. Дискусии в карнавала; тези и антитези. // Литературен вестник, 9-15.05.2007, бр. 18, с. 10.
 46. Между Езика и немотата: Константин Павлов в контекста на един политически дебат. Статия първа: Екзистенциалният избор. // Литературен вестник, 20-26.06.2007, бр. 24, с. 10-11; Статия втора: Приключенският проект на модерността. // Литературен вестник, 27-06.-03.07.2007, бр. 25, с. 10-11-12.
 47. Неоавангардисткият спазъм на 90-те: контрамодерни рефлекси в българската проза. // Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Боян Ничев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2007, с. 442-452.
 48. Паисий като Erzieher. // Иван Д. Шишманов - наука и политика. Кн. 3. - София : Карина-М, 2007, с. 45-63.
 49. Обратната поетика на 80-те: надолу, навътре, назад. // Литературен вестник, 12-18.12.2007, бр. 41, с. 12-13.
 50. Очеркът "Спомен" / "Към границата" - Яворовото "на прощаване": "Защото трябва да умреш...". // Литературен вестник, 30.01.-05.02.2008, бр. 3, с. 9-12.
 51. ХVІІІ век - сциентизъм и митология. "История славянобългарска" между историята и националния епос. // Наука, техника, модернизация - http://www.bulgc18.com/Antov.htm.

ІІІ. РЕЦЕНЗИИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Литературата: история, мит, роман. [Светлозар Игов. "История на българската литература"] // Литературен вестник, 13-19.2.2002, бр. 6, с. 4-6.
 2. Д-р Кръстев - извън "Мисъл", извън мита. [Д-р К. Кръстев. Съчинения. Т. 2] // Литературен вестник, бр. 16, 24-30.4.2002, с. 4-5.
 3. Литературата - история и лирика. [Александър Кьосев. "Лелята от Гьотинген"; Владимир Трендафилов. "За рамките на литературата"] // Книгите, 5, 2005, с. 29-30.

ІV. ДРУГИ

 1. Св. Васил(ий) Левски(й) - ?… // Литературен вестник, 24-30.8.1992, бр. 33, с. 7.
 2. Мигел де Сервантес и Пламен Антов. // Литературен вестник, 16-22.5.1994, бр. 19, с. 4.
 3. Пресътвореният свят, или подреждането на библиотеката като демиургичен акт. // Литературен вестник, 7-13.11.1994, бр. 39, с. 12.
 4. Интелектуалецът - през погледа на Другия. [по повод: Пол Джонсън. "Интелектуалците"] // Български писател, 17-23 окт. 1995, бр. 42, с. 11.
 5. Милият егоист Набоков! [по повод: Зинаида Шаховская. "В търсене на Набоков", мемоари]. // Литературен форум, 31.І-6.ІІ.1995, бр. 5, с. 7.
 6. Анархизмът е самота. // Литературен вестник, 9-15.10.1996, бр. 31, с. 10.
 7. Другият Мисолонги. [за Ботев - Байрон] // Литературен форум, 16-22.Х.1996, бр. 33, с. 3.
 8. Кратък спомен за Христо Радевски. // Литературен форум, 13-19.ІІІ.1996, бр. 11, с. 3.
 9. Озарението на света. [за Достоевски - Ницше] // Литературен вестник, 23-29.10.1996, бр. 33, с. 11.
 10. Поезията на Балчо Балчев в светлината на нашия опит. Сантиментална вместо-рецензия. [Балчо Балчев. "Завладяване на родината", поезия] // Литературен форум, 5-11.VІІ.1996, бр. 21, с. 2.
 11. Българското Народностно Тяло, или Оптимизмите ни. [Божидар Богданов. "Българско народностно тяло", поезия] // Литературен вестник, 28.5-3.6.1997, бр. 18, с. 9.
 12. Как Захарий Стоянов написа Априлското въстание. // Литературен вестник, 15-21.10.1997, бр. 31, с. 9.
 13. Между Околчица и Враца. [за Хр. Ботев] // Литературен форум, 2-8.VІ.1998, бр. 21, с. 1-5.
 14. Фонетика на българската литература. // Литературен вестник, 22-28.7.1998, бр. 28, с. 11.
 15. Воайорът-конквистадор, или еротика на фотографията. // Литературен форум, 23-29.ХІ.1999, бр. 36, с. 1-7.
 16. Дон Жуан - авторът. Бележки върху Киркегор и други. // Съвременник, 1999, № 1, с. 493-499.
 17. Лиричните мемоари на Радослав Игнатов. [Радослав Игнатов. "Аз, Господи", поезия, есеистика] // Литературен форум, 16-22.ІІ.1999, бр. 6, с. 2.
 18. Америка е умаленият модел на "световното село". С поета Владимир Левчев разговаря Пламен Антов. [интервю] // Литературен форум, 30.І-5.ІІ.2001, бр. 4, с. 14.
 19. Анатомия на заглавието: "…и други Истории". [Георги Господинов. "И други истории", разкази] // Страница, 2001, 2, с. 30-32.
 20. Воайорът. Схолии към Опера нигра. [Йордан Ефтимов. "Опера нигра", поезия] // Литературен вестник, 5-11.12.2001, бр. 41, с. 5.
 21. Всяка епоха се самоопределя чрез отношението си към другостта. С проф. Цочо Бояджиев разговаря Пламен Антов. [интервю] // Литературен форум, 10.ІV-16.ІV.2001, бр. 14, с. 7.
 22. Литературата има "пол". С Емилия Дворянова разговаря Пламен Антов. [интервю] // Литературен форум, 27.ІІ-5.ІІІ.2001, бр. 8, с. 7.
 23. Отвъд другостта. Феноменът камикадзе. // Литературен вестник, 19-25.9.2001, бр. 30, с. 3.
 24. Български инициации: промяната си е същата. [Радослав Игнатов. "Лозята на чичо Ной", разкази] // Литературен вестник, 11-17.12.2002, бр. 41, с. 6.
 25. Антропология на вещното; удоволствието от стила. [Любомир Милчев. "Вещи и обнищвания в литературата"] // Литературен вестник, 22-28.1.2003, бр. 3, с. 4-6.
 26. Малки Америки. [Петър Чухов. "Малки дни", поезия] // Литературен вестник, 2-8.7.2003, бр. 24, с. 4.
 27. Отвъд всекидневното: бит и мит в поезията на Оля Стоянова. [Оля Стоянова. "Прози", поезия] // Литературен вестник, 19-25.3.2003, бр. 11, с. 6-10.
 28. Палми по Малекон. [Палми Ранчев. "Аматьори и професионалисти", разкази] // Литературен вестник, 8-14.10.2003, бр. 31, с. 5.
 29. Фрагмент. Цяло. Контекст. // Литературен вестник, 26.2-4.3.2003, бр. 8, с. 9-14.
 30. Анархистични фрагменти. // Литературен вестник, 1-7.11.2006, бр. 35, с. 16.
 31. Дискурсивен неоколониализъм и ново българско кино. // Литературен вестник, 22-28.11.2006, бр. 38, с. 3-5.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.