проф. д.н. АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Име: Ангел Валентинов Ангелов

Дата на раждане: 13.10.1955 г.
Място на раждане: Враца, България
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Област на научни интереси:
история на културата, история на литературознанието, херменевтика
Образование:  
2007 Доктор на изкуствознанието; дисертация на тема: "Историчност на визуалния образ"
1989 Доктор; дисертация на тема: "Традиция и литературно произведение. Методологически проблеми"
1981 Аспирант по теория на литературата в Института за литература, научен ръководител проф. ди Атанас Натев.
1973-1977 Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Българска филология", втора специалност "Руска филология"

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2009 2009 Професор по теория и история на културата, ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
2001 - 2004 извънреден доцент по история и теория на културата в НБУ, София
1999 - доцент по история на културата в ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград 1999
1990 научен сътрудник І ст., Секция по теория н литературата, Институт за литература
1978–1979 филолог-специалист, Институт за български език при БАН

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2010 Стипендиант на DAAD, Romanisches Seminar, Университет Бон (3 месеца)
2007-2008 Стипендиант на Collegium Budapest, Institute for Advanced Study
2005 Universita' degli studi,Флоренция (3 месеца)
2002 Летен курс в Централноевропейския университет, Будапеща (1 месец)
2001 Universita’ per Stranieri, Перуджа, Италия (2 месеца)
2000-2001 Institute for Advanced Study, Wassenaar, Холандия (3 месеца)
1998 Стипендия на DAAD в Университета в Констанц, Германия (2 месеца)
1998 Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies (5 седмици)
1996-1997 Стипендия на Факултета за фундаментални и интегративни науки на Виенския университет (2 месеца)
1996, 1999 Стипендия на Universita’ per Stranieri, Перуджа, Италия
1993, 1994 Стипендиант на културния отдел на италианското министерство на външните работи
1990-1994 Институт за история на изкуството към Университета “Мартин Лутер” Хале, Германия - стипендия на името на “Якоб и Вилхелм Грим”
1989-1990 Виенски университет - Хердеров стипендиант
1984 Централен институт по история на литературата, Академията на науките на ГДР, Берлин

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2009-2011 Европа – символна география и исторически опит
2004 - Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания
2004-2005 Теория и поетика в Полша и България. Сравнителна славянска метрика.
2002-2006 Образи на другото в литературната комуникация - съвместен проект с Унгарската АН

Участие в международни организации:

Член на българската секция на Международната асоциация на критиците на изкуството със седалище в Париж (AICA)

БИБЛИОГРАФИЯ:

І. Книги

 1. Конкретни утопии - проектите на Кристо. - София, 1998.
  Рецензии: Градев, Вл. Кристо с Ангел. // Култура, бр. 17, 1 май 1998, с. 12; Данаилов, Б. За книгата на Ангел Ангелов. // Проблеми на изкуството, 1999, № 2, с. 62; Христова, Нина. Конкретни утопии. Проектите на Кристо. // Балканистичен форум, 2003, № 1-2-3 (Машинни светове, социални техники), с. 256-58.
 2. 2. Историчност на визуалния образ. – София, 2009, с. 480
 3. Рецензии: Александър Кьосев, Към категориите на визуалната култура -
  Електронно списание LiterNet, 05.09.2009, № 9 (118); Марин Бодаков,
  в. Култура, 26. март 2010, с. 2. http://www.kultura.bg/bg/article/view/16786;
  Ирен Крумова, Изборът на погледа – в. Култура, бр. 20, 28 май 2010, с.7

ІІ. Учебни помагала

 1. Изкуство / история - произведения, подходи, дебати / Ангел Ангелов, Ирина Генова. - София : Студио за мултимедия към НБУ. - 2004 (Компактдиск). - 2. разш. изд. - София, 2005.
  Рецензия: Шумкова, Лора. Още следистории. // Литературен вестник 14-20 дек. 2005, бр. 41 (Varium est 19-20/ ноем. - дек. 2005), с. ХIII

ІІІ. Студии и статии

 1. Емил Щайгер и иманентното тълкуване. // Литературна мисъл, 1984, № 5 , с. 106-109; Също и в: Език и литература, 1994, № 6, с. 30-34.
 2. Психологическата стилистика на Лео Шпитцер. // Литературна мисъл, 1985, № 7, с. 97-112.
 3. Между историята и литературата - нехудожествената достоверност в романа "Имението Кроум" на Олдъс Хъксли. // Литература. Общество. Идеи. - София : Издателство на БАН, 1986, с. 339-348.
 4. Литературната творба в методологията на Емил Щайгер : Спорът за стихотворението на Мьорике "На една лампа". // Граници и възможности на литературознанието. - София : Издателство на БАН, 1986, с. 103-129.
 5. За необходимостта от теория / А. Ангелов, Алб. Георгиева. // Български фолклор, 1987, № 3, с. 39-49.
 6. Възможностите на едно ограничение (понятието-метафора "архетип" в аналитичната психология на Карл Густав Юнг). // МИФ IV (митология - изкуство - фолклор). - София, 1988, с. 91-118. Също и в: Литературен вестник, бр. 7, 21-27 февр., с. 7; бр. 8, 28 февр.-6 март, с. 7; бр. 9, 7-13 март 1994, с. 7.
 7. Размишление върху традицията. // Литературна мисъл, 1988, № 10, с. 71-79.
 8. За вярата и спасението: Ескиз върху ранния Лутер (1517-1521). // Музикални хоризонти, 1990, № 6, с. 47-59.
 9. Възгледът на К. Г. Юнг за поетическото произведение. // Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 21-34.
 10. Отношение към текста и общуване. // Литературна мисъл, 1991, № 1, с. 137-158.
 11. Magistro cum gratulatione (Богдан Богданов на 50 години). // Литературна мисъл, 1991, № 2, с. 110-119.
 12. Антропологичната основа в езика на дълбинната психология. // Литературна мисъл, 1991, № 5-6, с. 135-156.
 13. Невъзможност за история на изкуството. // Съвременник, 1991, № 4, с. 404-417.
 14. Граници и неопределеност на литературния текст / А. Ангелов, Алб. Георгиева. // Литература и култура. - София, 1992, с. 24-33.
 15. Социални пространства на художествеността в Италианския Ренесанс. // Studiorum causa : Сборник, посветен на 50-год. на ст. н.с. Радосвет Коларов. - София, 1992, с. 114-121.
 16. Художественото произведение в епохата на немската Реформация - животът на Христос (върху текстове на Мартин Лутер). // Литературна мисъл, 1992, № 3-4, с. 44-79.
 17. Традиция и език. // Общуване с текста. - София, 1993, с. 219-260.
 18. Размишления за индивидуалността на текста, предизвикани от анализите на Лео Шпитцер / А. Ангелов, Дим. Дочев. // Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Център по културознание : Сборник, посветен на 60-год. на проф.д-р Атанас Натев. Т. 83, кн. 6, 1990. - София, 1994, с. 33-42; Също и в: Литературен вестник, бр.19, 16-22 юни 1994, с. 6.
 19. След епатажа и преди интеграцията на публиката. Творчеството на Кристо (Явашев) до края на 60-те години. // Летература = Lettre internationale, София, 1995, № 9 с. 38-48.
 20. Подем и промяна. Проектите на Кристо (Явашев) 1968-72. // Летература = Lettre internationale, 1996, № 12, с. 44-55.
 21. Стенограма от семинар"Теоретически предизвикателства". // Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху Немска култура в България. - София, 1997, с. 110; Част "Нова предметност - градско пространство - жизнен свят", с. 253-302.
 22. Артефакт, художествено произведение, естетически дискурс. // Летература = Lettre internationale, 1997, № 14, с. 64-74.
 23. Преобразуване на действителността. // Б. Богданов. Мит и литература. - София, 1998, с. 290-303.
 24. Природата в София - асоциална пустош. // Летература = Lettre internationale, 1999, № 20, с. 56-62; Също и в: Нова публичност. Българските дебати / Състав. Албена Хранова. - София : Център за изкуства Сорос, 2000; Също и в: New Publicity (на англ. ез.).
 25. Комикс и храм. // Ars ex Natio(ne). Made in BG : Каталог на Четвърта годишна изложба и на съпътстващата теоретична конференция, 16 май - 10 юни 1997. - София, 1999, с. 109-117. (на бълг. и англ. ез.).
 26. Образи на преобразуване/ изчезване. Инсталации на Надежда Ляхова. // Symposion : Сборник с изследвания в чест на проф. Б. Богданов. - София, 2000, с. 75-101.
 27. Материали, названия, имена. // Летература = Lettre internationale, 2001, № 27-28 , с. 47-58 (Части от статиите: Образи на преобразуване/ изчезване и от "Материали, названия, имена" са препечатани в "Образи на преобразуване", каталог на Надежда Ляхова, София 2001).
 28. "Quella Roma onde Cristo e romano" : Грижата за Европа в съчиненията на Ерих Ауербах. // Словесност и литература : Юбилеен сборник в чест на 60-год. на проф. дфн Енчо Мутафов / Състав. Цветан Ракьовски. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2003, с. 33-44.
 29. "Европейската" историческа семантика на Лео Шпитцер. // Да отгледаш смисъла : Сборник в чест на Радосвет Коларов / Състав. Р. Кунчева, Кл. Протохристова, Бл. Златанов. - София : ИЦ Боян Пенев, 2004, с. 140-155.
 30. Читанки за напреднали (разговор с Морис Фадел). // Следва : Списание за университетска култура (издание на НБУ), 2004, бр. 8-9, с. 4-22.
 31. Коментар върху "Краят на историята на изкуството: мнения и полемики" от Чавдар Попов. // Критика и хуманизъм, 2005, кн. 20, бр. 1, с. 315-330.
 32. Нарцистичната еротика на героичното. Бронзовият и мраморният Давид на Донатело. // Следва, 2006, бр. 15, с. 12-24.
 33. Неустановеност и избор: формиране на (не)дисциплинарни полета за изучаване на визуалния образ. // Критика и хуманизъм, 2008, кн. 25, бр. 1, с. 173-197.
 34. Хуманизъм и Европа във филологията на Лео Шпитцер – Годишник на Филологическия факултет, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, Благоeвград, 2008, с. 196-238
 35. Европейската филология” на Ерих Ауербах – Литературна мисъл, 2008, кн. 2, 72-102.
 36. Баналност на художеството и държавно насилие: за „Ентропа” на Давид Черни- бр. 2 (111) на Електронно списание LiterNet - http://liternet.bg/e-zine.
 37. Близостта на телата: „Хермафродит на Антонио Бекадели и „Синтия” на Енеа Силвио Пиколомини - Сред текстовете и емоциите на Българското Възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. Н. Капралова, Д. Господинов. София: Изток-Запад, 2009, 334-44.
 38. Едуард Саид: критическата привързаност към Ерих Ауербах – Следва, бр. 22 / 2010, с. 90-101 Разширен вариант: Едуард Саид: критическата почит към Ерих Ауербах -http://liternet.bg/publish11/avangelov/eduard-said.htm
 39. Метрополия и екзотика – Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан – В: Немски романтизъм: пътеводни проекти. В. Търново: ПИК, 2011, с. 249-82

ІV. Рецензии за научни изследвания

 1. Neohelicon. Tomus X. 2, Budapest, 1983, p. 320. // Литературна мисъл, 1985, № 6, с. 162-167.
 2. Сб. Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание (съставитил Богдан Богданов), С., 1984, с. 427, издателство "Наука и изкуство". // Литературна мисъл, 1985, № 5, с. 159-64 (в съавторство с Димитър Дочев).
 3. Радосвет Коларов, Звук и смисъл. Наблюдения над фоничната организация на художествената проза, С., 1983, Издателство на БАН, с. 203. // Литературна история, 1986, № 14, с. 110-115.
 4. Богдан Богданов: Мит и литература. Типологични проблеми на старогръцката литература до епохата на елинизма, София 1985, с. 266. // Български фолклор, 1986, № 2, с. 89-94 (в съавторство с Албена Георгиева).
 5. Отстраняване на драматизма - Питър Бърк "Ренесансът", С., 1996, изд. Кралица Маб, с. 133. // Култура, 13.12.1996 (бр. 50), с. 9 (съвместно с Евгения Панчева).
 6. Concordia discors. Il Barocco Letterario nei Paesi Slavi. A cura di Giovanna Broggi Bercoff, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996, р. 315. // Литературна мисъл, 1995-96, № 4, с. 192-197.
 7. Визуалните изследвания в САЩ. Маргарет Диковицка, Визуалната култура: изучаване на визуалното след културния поврат. // Следва, 2007, бр. 17, с. 74-79.
 8. Иманентната реконструкция на Йордан Люцканов в „Дрехата на съдбата. Романът на Дмитрий Мережковски „Юлиан Отстъпника” – Следва, бр. 24/ 2011, с. 157-61

V. Съставителство, редакция, коментар

 1. Литература и култура / Състав. и предг. А. Ангелов. - София, 1992.
 2. Общуване с текста / Състав. А. Ангелов, Ал. Кьосев; Предг. А. Ангелов. - София, 1993.
 3. Яус, Ханс Роберт. Исторически опит и литературна херменевтика / Състав., предг. и научна ред. А. Ангелов. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1998.
 4. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа / Научна ред., послесл. А. Ангелов. - София : Изд. Ал. Панов, 1999.
 5. Валтер, Бруно. Густав Малер / Състав. и предг. А. Ангелов. - В. Търново : ПИК, 1999.
 6. Кант : Списание / Състав., предг., ред. А. Ангелов, Орлин Тодоров. - София : НБУ, 2000, бр. 2, 128 с.
  Рецензия: Шумкова, Лора. "…след(ва) визията". // Литературен вестник, 16-22 май 2001, с. 5.
 7. Следистории на изкуството / Състав., предг., научна и ез. ред. А. Ангелов, Ир. Генова. - София : Фондация Сфрагида, 2001, 239 с.
  Невлезли в читанката (поради липса на обем), текстове от съставителството, но публикувани в: Летература = Lettre internationale: Грийнберг, Клемънт: Авангард и кич, Остроу, Сол: Интервю с Клемънт Грийнберг, 2000, бр. 23, с. 70-79; Кларк, Тимоти Дж.: Бар във "Фоли Бержер", 2001, бр. 25, с. 3 -21.
  Рецензии: Манчев, Боян. Следистории на изкуството. // Култура, бр. 13, 6 апр. 2001, с. 7; Шумкова, Лора. Когато четем картини. // Литературен вестник, бр. 15, 18-24 апр. 2001, с. 3.
 8. Разказвайки образа / Състав., послесл., научна и ез. ред. А. Ангелов, Ир. Генова. - София : Сфрагида, 2003, 239 с.
  Рецензия: Шумкова, Лора. Погледи, прочити. // Литературен вестник, 15-21 окт. 2003, с. 3-5.

VІ. Научни преводи и редакции

 1. Щайгер, Eмил. Изкуството на тълкуването / Прев. и встъпление. // Бюлетин на СБП, 1983, № 3, с. 108-126. Редактиран, преводът е публикуван и в: Щайгер, Eмил. Изкуството на тълкуването. // Език и литература, 1994, № 6, с. 14-29.
 2. Валдeс, Марио. Към структурата на литературната критика. // Бюлетин на СБП, 1984, № 1, с. 116-130 (съвместно със Станислава Маринова).
 3. Показалци към: Богданов, Б. Романът - античен и съвременен. - София : Наука и изкуство, 1986, с. 181-187.
 4. Аверинцев, Сергей. Към тълкуването на мита за Едип. // Бюлетин на САБ (Съюз на артистите в България), 1984, № 4, с. 103-113.
 5. Гадамер, Ханс Георг. Неспособността за разговор. // Литературна мисъл, 1987, № 6, с. 86-90.
 6. Интервю на Антонио Орландо с Мария Дундакова. // Летература = Lettre internationale,1997, № 14, с. 91-95.
 7. Встъпление към: Гадамер, Ханс Георг. Относно проблематичността на естетическото съзнание; Неспособността за разговор. // Литературна мисъл, 1987, № 6, с. 81-90.
 8. Вичев, Добри. С поглед отвън. Развойни тенденции и жанрови структури в българската проза. - София : Наука и изкуство, 1990, 198 с. (Редакция на преводите от немски; редакция на статиите, написани на български език).
 9. Моралът в естетическото. Встъпление и редакция на Ханс Роберт Яус, Книгата на пророк Йона - парадигма на херменевтиката на чуждото; Писмо до Пол де Ман. // Демократически преглед, 1996, № 4-5, с. 500-522.
 10. Подбор от нидерландски художници от ХІV и ХV век - шестнадесет илюстрации към тема: Пейзаж. // Демократически преглед, Пролет-Лято 1999, кн. 39/40, вставна кoла (съвместно с Ирина Генова).
 11. Встъпление към: Мокси, Кийт. Хегелианското несъзнавано на историята на изкуството. // Демократически преглед, Пролет-Лято 1999, кн. 39/40 , т. 1, с. 221-242.
 12. Редакция и бележки към: Алперс, Светлана. В очакване на смъртта. "Меркурий и Аргус" на Веласкес. // Следва, 2006, бр. 15, с. 4 - 11.
 13. Встъпление към: Мелвил, Стивън. Изкушението на новите перспективи. // Изкуство = Art in Bulgaria, 1999, 65-66, с. 9-13.
 14. Встъпление и редакция на: Оливиери, Марио. Изгубеният рай. Една бавна агония. // Следва, 2007, бр. 17, с. 30-39.

VІІ. Куратор

 1. Ана Моро-Лин, Съ-обитавайки - Етнографски музей, Пловдив, 3 - 30. 09. 2004
 2. Ана Моро-Лин, Споделено пространство - галерия на Сибанк, София, 13 - 30. 09. 2004

VІІІ. Статии във вестници

 1. Социалната художествена творба. // Век 21, бр. 3, 16-22 ян.1991.
 2. Затруднения пред диалога между две картини. // Век 21, бр. 43, 23-29 окт. 1991.
 3. Динамиката на преживяното. Немска експресионистична графика, галерия "Морицбург", Хале, 8 декември 1991 - 19 януари 1992. // Век 21, 15-21 ян. 1992, бр. 2, с. 7.
 4. Лексиконният постмодернизъм. // Литературен вестник, 22-28 юни 1992, с. 8.
 5. Квазихудожественост и сюрбанализъм. // Литературен вестник, 2-8 ноем. 1992, с. 5.
 6. Една конкретна утопия - спомен от Йозеф Бойс. // Литературен вестник, 18-24 окт. 1993, с. 3.
 7. Изложби в Перуджа. // Литературен вестник, 18-24 окт. 1993, с. 3.
 8. Още една изложба в Перуджа … и една изложба във Венеция. // Литературен вестник, 13-19 дек. 1993, с. 3.
 9. Изложба във Виена. Неаполитански барок. Изкуството по времето на австрийските вицекрале. // Литературен вестник, 28 март - 3 апр. 1994, с. 3.
 10. Литературната награда "Тевере" - октомври 1994. // Литературен вестник, 31 окт. - 6 ноем. 1994, с. 2.
 11. След природата - преди културата (малка пластика на Д. Рашков в галерия "Витоша"). // Литературен вестник, 8-14 февр. 1995, с. 2.
 12. Участието в артефакта го превръща в творба. // Литературен вестник, бр. 19, 7-13 юни 1995, с. 8.
 13. Скулптурите на Павел Койчев. Формите на загадката. // Летература = Lettre internationale, 1996, бр. 11, с. 95.
 14. Херменевтичният морал. Ханс Роберт Яус (12.12.1921 - 1.03.1997). // Култура, бр. 14, 4 апр.1997.
 15. Под арката (изложба "Арката"). // Култура, 7 март 1997, с. 3.
 16. Честито: Проф. Катерин Катеринов на 60 години. // Култура, 27 февр. 1998, с. 2.
 17. (Non) Identity Ethics. Летен Институт "Getty" за визуални и културологични изследвания 27.06. - 31.07.1998, Университет в Рочестър, щат Ню Йорк, САЩ. // Литературен вестник, бр. 4, 3-9 февр. 1999, с. 10-11.
 18. Размиващите се усилия на паметта: изложба "Сапунени отражения" на Надежда Ляхова в Центъра за изкуство "Ата". // Литературен вестник, бр. 6, 17-23 февр. 1999, с. 8.
 19. Подбор и редакция на статии от Майкал Ан Холи, Кийт Мокси, Дъглъс Кримп и Норман Брайсън от Getty Summer Institute 1998. // Култура, бр. 32, 13 авг. 1999, с. 9-12 (съвместно с Ирина Генова).
 20. Съпоставки. // Култура, 21 май 1999, с. 4 (Рубрика "Войната в Косово" - реплики).
 21. In memoriam за Хартмут Хербот. // Култура, 11 авг. 2000, бр. 31, с. 2.
 22. Възможни конфликти и диалози. // Култура, бр. 32, 13 септ. 2002, с. 6.
 23. Обектите на Веско Велев. // Култура, бр. 8, 21 февр. 2003, с. 3.
 24. 125 години от създаването на НБКМ. // Култура, 9 ян. 2004, бр. 1, с. 7 (съвместно с Райна Гаврилова, Лиляна Деянова, Аделина Ангушева и Галин Тиханов, Явор Лилов, Орлин Спасов).
 25. Хартиените килими на Ана Моро-Лин. // Култура, бр. 34, 17 септ. 2004, с. 6.
 26. Когато обживееш пространствата. За фестивала "Август в изкуството". // Култура, бр. 32, 22 септ. 2006, с. 10-11.
 27. Подобие във формата и разлика в присъствието. // ЛИК, бр. 9, септ. 2006, с. 48-49.
 28. Тълкувателят Прашков. // ЛИК, бр. 2, февр. 2006, с. 74-75.
 29. По повод "Писмо до Евелина" (за досиетата на бившата Държавна сигурност). // Култура, бр. 14, 11 апр. 2008, с. 4.
 30. Предизвикване на криза и приватизиране на науката и на образованието - в. Култура, бр. 6, 19. ІІ. 2010, с. 9. леко редактирана версия в: http://liternet.bg/publish11/avangelov/kriza.htm
 31. Кратък екскурс за употребата на термина „инсталация” – Литературен вестник, 2. – 8. 12. 2009, с. 5. Преработена и разширена публикация в: Електронно списание LiterNet, 28.02.2010, №2 1 (123)

ІХ. Интервюта, участие в кръгли маси

 1. Трудното изравняване с автора. Интервю с Хартмут Хербот. // Литературен вестник, 14-20 септ. 1992, с. 7.
 2. Участие в анкетата "Какво е отношението ви към понятията "диалог" и "диалогизъм". // Литературен вестник, 9-15 септ. 1997, с. 9.
 3. Цветните сънища на двореца (разговор между Ружа Маринска, Георги Лозанов и Ангел Ангелов). // Култура, 25 апр. 1997.
 4. Разговор в редакцията. // Изкуство = Art in Bulgaria, 1998, № 52-53, с. 2-10.
 5. Естетическото като алтернатива и утопия (интервю с Морис Фадел). // Литературен вестник, 8-14 юли 1998, с. 6-7.
 6. Без свои имена (интервю - разговор с Морис Фадел). // Литературен вестник, бр. 32, 13-19 окт. 1999, с. 6-7.
 7. След края на изобразяването. Разговор с проф. Жак Ленар (И. Генова, А. Ангелов). // Култура, бр. 18, 11 май 2001, с. 6.
 8. Културата е част от природата. Разговор с Жак Ленар. // Култура, бр. 37, 27 окт. 2006, с. 9.
 9. Дебат КХ - Музеят за съвременно изкуство. // Критика и хуманизъм, 2007, кн. 24, с. 225-240.

Х. Реферати на статии за рубриката на сп. Литературна мисъл: Из чуждестранния печат

 1. Ан Маккалък: Романите на Патрик Уайт и Ницше от Australian Literary Studies, 1980, vol.9, № 3. // Литературна мисъл, 1981, № 5, с. 130-133.
 2. Линда Бен-Цви: Самуел Бекет, Фриц Маутнер и границите на езика, PMLA, vol. 95, n.2, 1980. // Литературна мисъл, 1981, № 6, с.153-155.
 3. Лорна Мартенс: Празният център и отвореният край: темата за езика в "L'emploi du temps" на Мишел Бютор, PMLA, vol. 96, n. 1, 1981. // Литературна мисъл, 1981, № 9, с.150-152.
 4. К. Хил: Вирджиния Уулф и Лесли Стивън. История и литературна революция, PMLA, vol. 96, n. 3, 1981. // Литературна мисъл, 1981, № 10, с. 168-171.
 5. Ричард Грег: Реториката в последната реч на Татяна - Slavic and East European Review, vol. 26, № 1, 1981. // Литературна мисъл 1982, № 1, с. 169-170. 6. Върнън Грас: Митът и примиряването на противоположностите: Юнг и Леви-Строс от Journal of the History of Ideas, vol. 42, № 3. // Литературна мисъл, 1982, № 5, с. 154-156.
 6. Осман Дурани: Касталия на Херман Хесе - република на мислители или полицейска държава? - Modern Language Review, vol. 77, part 3, 1982. // Литературна мисъл, 1983, № 1, с. 152-155.
 7. Пол Армстронг: Противоречието на тълкуванията и границите на плурализма, PMLA, vol. 98, Nr. 3, May 1983. // Литературна мисъл, 1984, № 2, с. 163-165.
 8. Weimarer Beitrage 1984, Heft 5. // Литературна мисъл, 1985, № 1, с. 143-146.
 9. Майкал Кац: Любов и брак в "Евгений Онегин", Oxford Slavonic Papers, vol. 17, 1984. // Литературна мисъл, 1986, № 1, с. 155-157.
 10. Марк Грифит: "The Personslity of Hesiod", Classical Antiquity, vol. 2, № 1, April 1983. // Литературна мисъл, 1987, № 1, с. 183-187.
 11. English Studies. A Journal of English Language and Literature, vol. 67, №1, February 1986 (Lisse). // Литературна мисъл, 1987, № 5, с. 167-169.
 12. Weimarer Beitrage 1986, Heft 5. // Литературна мисъл, 1987, № 5, с. 97-99.

XI. Публикации на други езици:

 1. Joseph Beyus a Perugia. // Il Nuovo Giornale dei Poeti, novembre 1993, n. 11, p. 3.
 2. Il Barocco napoletano. Grandi mostre: a Vienna e a Napoli l`arte durante I vicere` austriaci. // Il Nuovo Giornale dei Poeti, aprile 1994, n. 4, Roma, р. 5.
 3. Sieg der Asthetik. Eine Phanomenologie der "sanften" Revolution in Bulgarien. // Neue Literatur 1994/1 S. 82-96.
 4. Konkretne utopie. Projekty Christo. // Tygiel Kultury (misiencznik), nr. 4-6 (64-66) / 2001, s. 192-204.
 5. Roles - Desires - in the internet site of the 8th of March Group - www.cult.bg/ 8th of March
 6. Comics and Temple - in the internet magazine: ArtMargins.com (University of California, Santa Barbara), date: 20th of April 2002.
 7. Images - Transformation/ Disappearence. // Parol on line. Quaderni d'Arte e di epistemologia, Gennaio 2002 (www.unibo.it./parol).
 8. "Quella Roma onde Cristo e romano": The Concern for Europe in the Works of Erich Auerbach. // Memory and Text / Еd. T. Dobrzynska, R. Kuncheva. - Warszawa - Sofia, 2005, p. 15-30.
 9. (Without) Border's: Leo Spitzer's European Historical Semantics. // Images of the Other in Literary communication / Edited by: Radosvet Kolarov and Gyorgy Kalman. - Budapest and Sofia, 2006, p. 177-187.
 10. Die Gestalten der “Weltgeschichte und der heiligen Historie” in “Franzosische Maler” von Heinrich Heine – In: Слова и образы. Иконичность текста / Words and Images. Iconicity of the Text. Редакторы Тереса Добжыньска, Рая Кунчева. Editors Teresa Dobzynska, Raya Kuncheva, София/Sofia, 2008 (издателски център „Боян Пенев”/publishing house ”Boyan Penev”), S. 270 – 290
 11. Erich Auerbach’s “European Philology” - Divinatio. Studia culturologica series. vol. 28, autumn – winter 2008. Philosophising in Exile, p. 51-86.
 12. Images de transformation / disparition - Rue Descartes / n° 64: La metamorphose. Sous la responsabilite de Boyan Manchev, p. 105-109.
 13. Природата в София – асоциална пустош / Nature in Sofia : an Asocial Waste Land – In: Interface Sofia / Интерфейс София. Съставител Александър Кьосев. Визуален семинар / Visual Seminar, София 2006-09, c. 62-79.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.