Васил Попович (1833 – 1897) – един от първите. Писателски и художнически опити

На 29 март 2023 г. от 14:00 ч проф. Николай Аретов ще представи темата „Васил Попович (1833 – 1897) – един от първите. Писателски и художнически опити“ в рамките на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. Сбирката ще се проведе в Унгарския културен институт на ул. „Аксаков“ 16.

ПРОДЪЛЖАВА

Национална научна конференция „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“.

2047.jpg

На 10 и 11 март 2023 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе национална научна конференция на тема: „Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от периода 1944 – 1989 г.“.

Събитието е организирано по проект на Института за литература към БАН „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН (дог. № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021).

ПРОДЪЛЖАВА

Творческа среща по повод 135-годишнината от рождението на Дора Габе, организирана от ученици и учители от 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ по проект „Българската литература за деца и юноши XX – XXI в.“

На 10 март 2023, петък, от 12.00 ч. в Актовата зала на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в София ще се проведе творчески дебат, посветен на 135-годишнината от рождението на Дора Габе, което отбелязваме през тази година. Събитието е по инициатива на учители и ученици от 32. СУИЧЕ и ще се фокусира върху книгата на Дора Габе „Някога“, определена от Владимир Василев като „малки психологически етюди в поетична форма“. „В тази книга Дора Габе разкрива сложния свят на порастващото дете с неговите страхове и надежди, сетивата му за природата. Книгата е автобиографична и образите от семейството на писателката са обрисувани с много любов и проникновение“, посочва д-р Росица Чернокожева. Цялата творба е свързана със съня, отворена е към звездите и вселената.

ПРОДЪЛЖАВА

Конференция „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“

Темата за природата е всеприсъстваща в изкуството. Тя е водеща у всички значими автори от Античността до наши дни. Обожествявани от митологията, превръщани в символи от християнството, природните елементи се насищат със смисъл. Духът на човека търси опора в душата на природата.

ПРОДЪЛЖАВА

Първият преди Христос. Николай Гогол и картината на Александър Иванов „Явяването на Христос при хората“

На 14 февруари 2023 г. от 14:00 ч проф. Христо Манолакев ще представи темата „Първият преди Христос. Николай Гогол и картината на Александър Иванов „Явяването на Христос при хората“ в рамките на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. Сбирката ще се проведе в Унгарския културен институт на ул. „Аксаков“ 16.

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.