Конференция „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“

Темата за природата е всеприсъстваща в изкуството. Тя е водеща у всички значими автори от Античността до наши дни. Обожествявани от митологията, превръщани в символи от християнството, природните елементи се насищат със смисъл. Духът на човека търси опора в душата на природата.

ПРОДЪЛЖАВА

СЕМИНАР НА СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ“

На 24 ноември 2022 г. от 14 часа в малкия салон на Института за литература (партерен етаж) ще се проведе Семинар на секция „Литература на Българското възраждане“.

На Семинара ще бъде обсъден предложеният от проф. Николай Аретов негов авторски текст на тема „Желани, бленувани и отсъстващи: Чуждите жени и мъже в българската литература от ХІХ век“. Текстът е работен вариант на въвеждащата част от подготвяната от проф. Аретов нова научна книга.

ПРОДЪЛЖАВА

Словесни и визуални образи в средновековната православнославянска традиция: теория и практики

Заповядайте на сбирка на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. На 23 ноември 2022 г. от 14:00 доц. д-р Нина Гагова ще представи темата „Словесни и визуални образи в средновековната православнославянска традиция: теория и практики“. Семинарът ще се проведе в Унгарския културен институт на ул „Аксаков“ 16.

ПРОДЪЛЖАВА

21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА

pokana_2008.jpg

Учените от Института за литература при Българската академия на науките отбелязват 21 ноември като свой празник. В този ден Институтът традиционно отваря врати и представя пред колеги, общественост и медии своята разностранна научноизследователска дейност и резултатите от нея.

Официални гости ще бъдат учени от ръководството на Академията и сродните институти, представители на чуждестранни културни институти в София, университетски преподаватели, партньори от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Националния литературен музей, от Столичната библиотека, от Софийската градска художествена галерия и от редакциите на научната и културната периодика.

ПРОДЪЛЖАВА

Представяне на проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ в Белградския университет

На 09.11.2022 г. по покана на проф. Антоанета Алипиева във Филологическия факултет към Белградския университет гл. ас. д-р Андриана Спасова и гл. ас. д-р Елена Борисова представиха проекта „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Александра Антонова. Проектът се разработва в Института за литература при БАН и представя  за първи път систематизирано в интернет публикационното и архивно наследство на 20 от най-значимите български литературни критици и историци на XX век на сайта https://bglitcritics.org.

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.