Тържествено честване по повод 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов

(Включено в календара на културните събития на ЮНЕСКО за 2021 г.)

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  2021г. — 2022г.
 • Ръководител: доц. д-р Елка Трайкова доц. д-р Александра Антонова
 • Научен колектив: доц. д-р Елка Трайкова доц. д-р Александра Антонова доц. д-р Пенка Ватова доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова доц. д-р Михаил Груев Мариус Донкин Мирела Иванова
 • Финансиране
  Външно

През 2021 г. се навършват 100 години от смъртта на Патриарха на българската литература Иван Вазов – писателя, който в най-голяма степен въплъщава понятието „български класик“, а творчеството му е неразделна част от непреходното европейско духовно наследство. По повод годишнината Институтът за литература при Българска академия на науките, Народен театър „Иван Вазов“ и Държавна агенция „Архиви“ планират тържествено честване със следните събития:

 • 1. Подготовка и провеждане на поетическо четене пред Морената, 22 септември 2021 г.
 • 2. Подготовка и откриване на 2 изложби – във фоайето на Народен театър „Иван Вазов“ и на площада пред театъра, 6 – 22 септември 2021 г.
 • 3. Тържествено отбелязване на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов в Народен театър „Иван Вазов“ с юбилейни слова и приветствия от държавни, научни и културни институции в страната и чужбина, връчване на награда за цялостен духовен принос на фондация „Иван Вазов“ – 22 септември 2021 г.;
 • 4. Закупуване на билети и присъствие на театрален спектакъл „Нова земя“ на Народен театър „Иван Вазов“, 22 септември 2021 г.;
 • 5. Подготовка и провеждане на научна конференция, посветена на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов, октомври 2021 г.;
 • 6. Подготовка и реализиране на сборник с доклади от научната конференция, която ще се проведе в БАН в рамките на честването на Иван Вазов, октомври 2021 – май 2022 г.

Замислено като национален културен празник, тържественото честване си поставя за цел да отбележи отново преклонението на българската интелигенция пред Вазовото дело, да актуализира изследователското осмисляне на текстовете му, да реконструира активната му обществена и публицистична дейност. Вечерта, посветена на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов в Народен театър „Иван Вазов“, предвижда, според условията на епидемиологичната обстановка, да събере изтъкнати културни дейци, гости от страната и чужбина, които тържествено да почетат паметта и литературното наследство на писателя. Изложбите ще запознаят визуално с акценти от Вазовия житейски и творчески път, с огромните му заслуги за развитие на театралното дело у нас, с ролята му на политик, общественик и емблематична културна фигура в столичния град. Задача на планираната научна конференция и сборник с материали от провеждането ѝ е да представи и публикува нови изследователски прочити, да отрази нови позиции, да очертае нови контексти в интерпретиране на делото на Патриарха.

Планираните инициативи ще обновят четенето и възприемането на класическите творби на Вазов и от младото поколение ценители, ще запознаят с по-малко известни, но значими негови текстове, ще очертаят един по-малко познат, но документално-автентичен образ на писателя класик. Събитията не само ще почетат годишнината чрез слово и визия, но ще я популяризират и съхранят в трайни интелектуални продукти.

Тържествено честване по повод 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов

(Включено в календара на културните събития на ЮНЕСКО за 2021 г.)

ФИНАНСОВ ПЛАН

1. Дейност 1

Подготовка и реализиране на тържествено честване на 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов, което ще включва следните поддейности:

 • Подготовка и реализиране на поетическо четене на Морената и на други публични пространства;
 • Подготовка, организиране, съавторство и откриване на 2 изложби (съвместно с НТ „Иван Вазов“ и ДА „Архиви“);
 • Организиране на тържествено честване и спектакъл по романа „Нова земя“ (съвместно с НТ „Иван Вазов“);
 • Организиране на научна конференция – Институт за литература към БАН и национални и международни университетски и академични центрове.

Обща сума на дейността – 8 602,5 лв.

2. Дейност 2

Подготовка и реализация на сборник с тираж 200 броя с нови научни изследвания върху творчеството на Вазов, представени на научната конференция.

Обща сума за дейността – 3 800 лв.