Изложба „България: съкровище на Словото” в гр. Варна

На 16.09. в основно училище “Васил Априлов”, гр. Варна, бе открита иизложбата „България: съкровище на Словото”. Изложбата е подготвена от учени от Института за литература при БАН и бе осъществена със съдействието на фондация „Българска памет”. В деня на откриването на учебната година преподаватели, ученици и родители тържествено отбелязаха 1150-годишнината от създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и от Великоморавската мисия. В събитието участваха г-жа Лилия Христова, Директор на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”, Община Варна, Директорът на училище “Васил Априлов”, г-жа Петя Кателиева и Председателят на училищното настоятелство, г-жа Събина Христова, които изтъкнаха важността на делото на светите братя Кирил и Методий за България и за славянския свят.

Съдбата на средновековните български писмени паметници – глаголически и кирилски – и културата на България от края на ІХ до ХІV в. бе представено в словото на проф. Анисава Милтенова (ръководител на Направление „Стара българска литература” към Института за литература - БАН). Дейността на Кирило-Методиевите ученици и техните последователи в България не само спасява литературното наследство на Моравската мисия, но трансформира Кирило-Методиевото дело от мисиoнерски замисъл в основополагаща идеология за преимуществото на родния език в книжовността. Разпространявайки се сред другите славянски народи, тя се превръща в неотделима и важна част от европейската цивилизация. Събитието бе озвучено от музикално-артистичната програма на учениците от училището.