Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Posted in Българската литературна класика – знание за всички | . Посещения: 4432

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Българската литературна класика – знание за всички.
Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All.
Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название от м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на

културното наследство на 13 българските литературни класици –

Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и популяризирането му сред широката общественост, създаването на свободен достъп до него и превръщането му в източник на информация, идеи и методологически стратегии за бъдещи културно-образователни продукти.

Проектът предвижда

създаването на три дигитални центъра за културно наследство

в трите партниращи си институции и изработката на интегрален културно-образователен продукт, който да задоволява интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение (роми), българските училища в чужбина). Продуктът ще включва: уеб базирано дигитално хранилище; сайт с нови литературоведски текстове и с непознати и уникални архивни материали; филми; виртуални колекции; презентации; семинари; лектории и др.
Класиците на българската литература ще бъдат представени чрез

непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви –

ръкописни и печатни документи, изображения на предметни артефакти, фотодокументи, единични листове от периодични издания, материали за културноисторическия контекст и творчеството им, съхранявани в Института за литература, Националния литературен музей и Столична библиотека, и чрез цялостни литературоведски профили, които ще включват знание за културноисторическия и литературния контекст, биографична информация за авторите, познание за творчеството им, уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българския периодичен печат. Така ще се конструира пълна, но достъпна в познавателно отношение представа за творческите фигури, литературното и културното им наследство, за неговия български и европейски контекст.
В специален раздел на уеб базираното дигитално хранилище ще бъде изграден

богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век,

от която ще бъдат дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и други материали, представителни за нея. За целта ще бъде оборудван един мобилен дигитален център за ромска култура, ще бъдат обучени ромски младежи, които да работят в него и да създават вторични образователни продукти въз основа на дигиталния ресурс. Така ще бъде изпълнено изричното условие на донорите на програмата 10% от бюджета на проекта да се използва за ромската общност в България.

Желаните културно-образователни резултати на проекта са:

 • съхранение на българското културно наследство и създаване на свободен достъп на широката общественост до знанието за него;
 • образователна ефективност;
 • принос в моделирането на съвременната културна идентичност на българското общество;
 • формиране на културни и граждански ценности;
 • принос в културно-образователната интеграция на групи в неравностойно положение (ромската);
 • оптимизиране на културното взаимодействие в българското общество.

Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова от ИЛ – БАН.

Координатори от трите институции са: доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ – БАН), Катя Зографова (НЛМ) и Юлия Цинзова (СБ).

EEA Grants

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.