Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Встъпителната пресконференция на проекта „Българската литературна класика – знание за всички.

Проектът ще се изпълнява 12 месеца от екип от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека. В рамките му ще бъдат изградени четири дигитални центъра за документиране на литературно и културно наследство. Ще бъдат събрани, дигитализирани и съхранени за поколенията непознати и уникални документи и предмети от личните архиви на 13 български литературни класици, които ще бъдат съхранени в уеб базирано достъпно дигитално хранилище. В специален раздел на хранилището ще бъде създаден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век. Дигиталните архивни документи ще надхвърлят 200 000 броя.

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Българската литературна класика – знание за всички.
Неизвестни архиви и културни контексти
(Bulgarian Literary Classics – Knowledge for All.
Unknown Archives and Cultural Contexts)

Под това название от м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на

EEA Grants

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.