Писането за себе си и неговите жанрове. Писма, дневници и други форми на автобиографичния разказ в европейската писмена практика (XVIII – XX век)


Проектът е насочен към автобиографичното и субективното писане като призма за осмисляне на историята и литературата. Фигурите и фикциите на Аз-а, особено характерни за нашата дигитална ера, подтикват също към нови прочити на опита от миналото. Аз-формата като създателка на жанрове, постига голямо разнообразие: писма, дневници, изповеди, фрагменти, пътни бележки, автобиографични романи... Жанрове неопределени, хетерогенни, двусмислени – разкъсвани между вглъбението и представлението, между интимното и публичното, между документа и литературата; между кулисите и сцената – те разкриват комплексността на Аз-а и, въпреки своите културни, исторически и географски специфики, запазват характерните си черти от една страна в друга и от една епоха в друга.