Процедура за придобиване на научната степен доктор на Андриана Спасова

Институт за литература. Posted in Процедури | . Посещения: 2431

29 ноември 2017 г. от 14.00 в Института за литература, Зала 1 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Антични реминисценции в учебникарската книжнина през Българското възраждане” на Андриана Спасова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“.

Научен ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
Председател на НЖ: проф. дфн Николай Аретов

Рецензии:

Становища:


Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.