Процедура за придобиване на научна степен "доктор" на Елена Григорова Давчева

Институт за литература. Posted in Процедури | . Посещения: 2984

На 2 юни 2014 г. от 14:00 часа в Големия салон на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: "

„Руската литература за деца от XIX век. Проблеми на рецепцията в България“.

на Елена Григорова Давчева,

редовен докторант в Института за литература при БАН. Научно направление „Сравнително литературознание“, специалност - Руска литература

 

Научен ръковедител: доц. д-р Радослава Велчева Илчева
Председател на НЖ: доц. д-р Христо Петров Манолакев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.