Старобългарската литература в контекста на византийската и средновековните славянски литератури

  • Статус
    Текущ
  • Ръководител: проф. дфн Ана Стойкова проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: проф. дфн Анисава Милтенова, доц. д-р Елена Томова, проф. дфн Ана Стойкова, проф. д-р Доротей Гетов, доц. д-р Нина Георгиева-Гагова, проф. д-р Мария Йовчева, доц. д-р Радослава Станкова, доц. д-р Мая Петрова-Танева, гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова, гл. ас. д-р Диляна Радославова, гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова, гл. ас. д-р Регина Койчева; Ив. Илиев, Д. Димитрова

 

Проектът обединява индивидуалните изследвани на учените от секция „Стара българска литература“ в посока на многоаспектното представяне на връзките и взаимодействията на старобългарската литература с други средновековни литератури и култури. В рамките му се провежда ежегодният Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура в памет на проф. Петър Динеков и се организира семинар, на който членовете на секцията представят свои научни разработки или гостуващи чуждестранни учени изнасят лекции.