Създаване на дигитална лаборатория за славянски ръкописи, старопечатни книги и справочна база данни

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2008г. — 2011г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

 

Проектът се базира на предишни българо-шведски инициативи и по-специално - „Компютърна обработка на славянски ръкописи“ (2005-2007), в резултат на който бяха открити и описани около 50 славянски ръкописи на територията на Швеция. Настоящият проект разширява базата за сътрудничество между двете страни, като включва Университета в гр. Упсала, с участник проф. Ингрид Майер. Очакваните резултати са изграждане на портал в Интернет за палеославистика, който включва както извори, така и библиография. Справочният апарат обхваща тезауруси и терминологични речници на български, английски и шведски езици. В този смисъл проектът ще допринесе за развитие на българистичните дисциплини в двата университета - в Гьотеборг и в Упсала.

Съвместен проект с университетите в Гьотеборг и Упсала, Швеция