Средновековни ръкописи и възможността за представянето им с помощта на комуникационните технологии

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2008г. — 2013г.
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Предложеният проект се обляга на пълна интеграция между информационните технологии и палеославистиката. Той се базира на вече постигнати резултати от двете страни, за да се задълбочи и разшири сътрудничеството и взаимния обмен на новости в тази специална област. Той цели разработка на методи за изработване на електронни издания на средновековни славянски текстове, като се отчита тяхната специфика и възможност за предаването й с Unicode. Освен специалистите от Центъра за научни изследвания в Любляна са привлечени и участници от Народната и университетска библиотека в Любляна, които имат много добри практики в тази област и богат международен опит.

Съвместен проект с Центъра за научни изследвания на Словенската академия на науките и изкуствата, Любляна.

 

Проектът е съфинансиран от ЮНЕСКО.