Представяне на славянски ръкописи в електронна форма

  • Статус
    Приключил
  • Период на изпълнение
    2008г. — 2011г.
  • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: всички членове на секция „Стара българска литература“

Съвместен проект с Института за сръбски език САНУ, Сърбия.