Българо-румънски литературни връзки и културни взаимоотношения през ХІV-ХХ век

  • Статус
    Текущ

Ръководител: доц. д-р. Е. Томова

Съвместен проект с Институт за теория и история на литературата "Дж. Калинеску" в Букурещ.