Кирило-Методиевска енциклопедия в 4 тома

  • Статус
    Приключил

(Т. 1. - 1985, Т. 2. - 1995, Т. 3. - 2003, Т. 4. - 2004).

Единствено по рода си издание в световната палеославистика. Проучва се делото на св. св. Кирил и Методий във всичките му аспекти, в неговите хронологически и географски граници, отзвуци и традиции. Осветляват се резултатите от пренасянето на Кирило-Методиевото дело в България и ролята на българската държава за неговото съхраняване. Кирило-Методиевската енциклопедия е сред най-значителните постижения на българската медиевистика през последните десетилетия. Статиите са както обобщение на всички известни досега в науката факти и хипотези, така и самостоятелни научни изследвания, снабдени с богата библиография.