Електронно описание и издание на славянски извори

  • Статус
    Текущ

Издаден е сборник с материали, посветени на приложението на компютърните технологии при изследванията върху славянските езици (стари и съвременни) и писмените паметници - Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts (София, 2003).

Международен проект, финансиран от ЮНЕСКО, 2002-2003