България и Русия (ХVІІІ - ХХ век) - представи и реалност

 • Статус
  Приключил
 • Период на изпълнение
  2006г. — 2009г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Еквивалентна безвалутна размяна

Научен колектив: ст.н.с. д-р Радостин Русев, ст.н.с. д-р Камен Михайлов, проф. д-р Лиляна Минкова, гл. ас. Николета Пътова

Целта на научния проект е да осмисли промените при новосъздаващите се културноисторически реалности в отношенията между двете страни, да открои връзките и влиянията през различните исторически периоди, да покаже срещите и възможните разминавания. През 2007 г. бе проведена  в София българо-руска конференция на тема „България и Русия (XVIII - XX в) – взаимопознание“, която потърси отговори на въпросите възможно ли е взаимопознанието, доколко и как се развиват взаимните влияния, какви са проекциите на културните връзки между двата народа, аспекти на историческите взаимоотношения и др. В този форум взеха участие учени от Русия – Георгий Гачев, Марина Смолянинова, Нина Пономарьова, колеги от различни институти в БАН и от всички университети в България. Бе подготвен сборник с изследвания, който след трагичната кончина на проф. Д. Гачев бе завършен от проф. Григорий Венедиктов и отпечатан в Москва.

Издания:

 • БОЛГАРИЯ И РОССИЯ (XVIII-XX ВВ.) – ВЗАИМОПОЗНАНИЕ. Москва, 2010.

 

Съвместен научен проект с Института по славяноведение при Руската академия на науките, Москва.