Нови методи и подходи в университетското преподаване на проблема за балканските идентичности

  • Статус
    Приключил

Ръководител: проф. дфн Николай Аретов

Проектът е интердисциплинарен. В рамките му са проведени семинар на тема "Българските арменци" (2003) и международна конференция "Балканските идентичности в българската култура" (2003). Публикуван е сборник "Балканските идентичности в българската култура". Т. 4 (2003), материалите от който са експонирани и в интернет на адрес: http://balkansbg.eu