Идентичност и асимилация. “Възродителният процес” през 70-те 80-те години на ХХ век в литературата на мюсюлманските общности

  • Статус
    Текущ

Ръководители:
доц. д-р Вихрен Чернокожев
проф. д-р Зейнеп Зафер

Цел на проекта е да изследва и въведе в научно обръщение литературата на мюсюлманските общности срещу насилственото им асимилиране от комунистическия режим в България през 70-те 80-те години на ХХ в. Структуроопределящ е проблемът за своеобразната културна идентичност, за особения мултиетнически, мултикултурален характер на тази изгнаническа литература на травматичния опит. Работата по проекта включва проучването на самосъзнанието, самоличността на тази литература не само литературноисторически, но и като съществен за България, за Балканите психологически, социометричен, етнопсихологически, проблем.

Съвместен проект с Факултета по хуманитарни науки в Анкарския университет