Енциклопедичен речник на новата българска литература (1878-2000) в три тома

  • Статус
    Текущ

Ръководител: доц. д-р Вихрен Чернокожев

Редколегия:

доц. д-р Цветанка Атанасова
доц. д-р Елка Трайкова
доц. д-р Пенка Ватова
доц. д-р Елка Димитрова
литературовед Маринели Димитрова

По замисъл проектът трябва да реализира фундаментално в своята област научно-справочно издание, представящо богатството и разнообразието на литературното ни наследство от Освобождението до наши дни. Освен класиците на българската литература, тук намират място и няколко поколения автори от съвременния литературен живот - преводачи, издатели, писатели-емигранти, изтъкнати представители на литературата на малцинствата, чуждестранни българисти. Речникът се спира на основните литературни направления, представителни за новата ни литература периодични издания, литературни сборници и антологии, творчески организации, издателства, специфични литературни паметници. Основната му цел е да очертае косвените развойни процеси в новата и съвременната българска литература. На този етап се подготвя краткия (еднотомен) речник "Български писатели 1878-2000". Изданието съдържа над 420 персоналии, като са представени най-изявените творци през посочения период. За пръв път тук са включени и представителни имена от най-новата ни литература от последните две десетилетия на миналия век и началото на ХХI век.