100 години от рождението на Асен Христофоров

  • Статус
    Текущ

Ръководител: проф. дфн Николай Аретов

Участници от ИЛ:

проф. дфн Николай Аретов
проф. дфн Светлозар Игов
гл. ас. д-р Николета Пътова

Други участници:

Румен Аврамов (Център за либерални стратегии)
Иван Звънчаров (Национален литературен музей)
Румяна Койчева
д-р Николай Папучиев (Софийски университет)
проф. дн Кристина Петкова (Институт по социология)
други

Проектът е посветен на 100 – годишнината от рождението на писателя и учения проф. Асен Христофоров (1910-1970). Досега практически липсват научни изследвания за него, а критическите текстове са неадекватно малко. Икономическите трудове на Христофоров са потънали в забвение, а архивът му съхранява негови непубликувани литературни и мемоарни творби. Проектът има амбицията да потърси мястото на Асен Христофоров в българската литература и да представи на днешните читатели неговото творчество. Работата по проекта включва организирането на конференция и изложба, издаване на материалите от двете събития, както и издаване на „Икономически трудове и документи” на Асен Христофоров.

Съвместен проект с Национален литературен музей, Център за либерални стратегии, Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Централен държавен архив, Българска народна банка