Боян Пенев - личност, литературен критик и историк

  • Статус
    Приключил

Ръководител: проф. дфн Иван Сарандев (2001-2004)

Проектът осмисли литературно-историческото наследство на Боян Пенев от съвременна гледна точка, на базата на проучване и публикуване на част от неговия архив. Проведена бе научна конференция с международно участие (2002) и бе публикуван сборник с материалите от нея „Боян Пенев 120. Нови изследвания" (2004). В рамките на проекта са издадени и книгите: "Боян Пенев. Дневник. Спомени" (2003), "Бетовен" (2003) и "Боян Пенев. Биобиблиография" (2003).