Българският писател като социален, психологически и творчески феномен

 • Статус
  Приключил

Ръководител: проф. дфн Иван Сарандев.

Дългогодишен проект, в рамките на който вече са публикувани над 40 анкети с български писатели и културни дейци. Литературните анкети съдържат богат психобиографичен и литературно-исторически материал, даващ възможност за интердисциплинарни изследвания в областта на психологията, социалната антропология и социологията. С оглед съхраняването и опазването на българското духовно наследство публикуваните анкети имат важна културно-историческа стойност.

ЛИТЕРАТУРНИ АНКЕТИ. БИБЛИОТЕЧНА ПОРЕДИЦА

 • Сарандев, Ив. Емилиян Станев. С., БАН, 1977; 2. изд., 2007.
 • Тошков, М. Ламар. С., БАН, 1977.
 • Бъклова, К. Андрей Гуляшки. С., БАН, 1978.
 • Янева, К. Александър Геров. С., БАН, 1978.
 • Коларов, Ст. Георги Караславов. С., БП, 1978.
 • Балабанова, В. Теодор Траянов. С., НИ, 1980.
 • Димитрова, Л. Чудомир. С., БАН, 1980.
 • Коларов, Ст. Младен Исаев. С., БП, 1980.
 • Янева, В. Добри Жотев. С., БП, 1980.
 • Дамянова, Р. Илия Волен. С., БП, 1980.
 • Стефанова, Й. Вичо Иванов. С., БАН, 1981.
 • Ганчева, Б. Калина Малина. С., БАН, 1982.
 • Григорова, Л. Крум Григоров. С., БП, 1982.
 • Янчев, Т. Иван Мартинов. С., БАН, 1982.
 • Ничев, Д. Генчо Стоев. С., НИ, 1982.
 • Димитров, Б. Давид Овадия. С., НИ, 1983.
 • Младенов, К. Петър Славински. С., НИ, 1984.
 • Георгиева, В. Камен Калчев. С., БП, 1984.
 • Георгиева, В. Павел Матев. С., БП, 1985.
 • Васевски, К. Марий Ягодов. С., БП, 1985.
 • Тонков, П. Иван Мирчев. С., БАН, 1985.
 • Ничев, Д. Ефрем Каранфилов. С., НИ, 1985.
 • Обретенова, О. Емил Манов. С., БП, 1985.
 • Пиндиков, Ал. Божидар Божилов. С., БП, 1986.
 • Григоров, Г. Ангел Тодоров. С., БП, 1986.
 • Сарандев, Ив. Дора Габе. С., НИ, 1986.
 • Янева, К. Петър Незнакомов. С., НИ, 1986.
 • Гарева, М. Иван Радоев. С., БАН, 1987.
 • Молхов, Я. Веселин Андреев. С., БП.,1988.
 • Пиндиков, Ал. Владимир Полянов. С., БАН, 1988.
 • Славова, М. Иван Аржентински. С., БП, 1989.
 • Сарандев, Ив. Елисавета Багряна. Пловдив, ХГД, 1990.
 • Сарандев, Ив. Валери Петров. Пловдив, Хермес, 1997.
 • Каролев, Св. Петър Караангов. С., БП, 1998.
 • Христов, Ив. Леда Милева. С., Захарий Стоянов и БАН, 2001; 2. изд., 2007.