Поетика на българската литература

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2000г. — 2020г.
  • Ръководител: проф. дфн Александър Панов
  • Финансиране
    Бюджетно

Научен колектив: проф. дфн Иван Младенов, проф. дфн Ангел Ангелов, доц. д-р Рая Кунчева, доц. д-р Миряна Янакиева, гл. ас. д-р Калина Захова, гл. ас. д-р Андрей Ташев, гл. ас. д-р Регина Койчева, гл. ас. д-р Галина Георгиева, гл. ас. д-р Георги Илиев, гл. ас. д-р Александър Феодоров, докторант Валерия Стефанова

 

Проектът има за задача да координира личните разработки на учените от секция „Теория на литературата“, посветени на изучаването поетиката на българската литература. Доколкото всички членове на секцията разработват подобна проблематика, проектът всяка година отчита значими индивидуални постижения – монографии, лични сборници, студии и статии.