Литературата и литературознанието в училище

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Рая Кунчева

Предвижда се организиране на конференция на тема "Литературознанието в училище", по подобие на проведената през април 2009 г. конференция "Литературата в училище". Целта е учени от Института за литература и действащи преподаватели по български език и литература в средното училище да обменят идеи и да стигнат до общи предложения за решаване на сложните проблеми, с които в днешно време се сблъсква преподаването на литература в училище.

Съвместно с Асоциацията на учителите по български език и литература