Руският литературен канон през 19 век: конституиране и съпротива

  • Статус
    Приключил

Ръководител: ст. н.с. д-р Радосвет Коларов.

Проектът има за цел да проучи през нова изследователска призма творчеството на Достоевски, Толстой и Чехов, поставяйки тези автори в контекста на съвременните дебати за канона. Едновременното утвърждаване и съпротива срещу канона, наблюдаващо се в творчеството на тримата писатели, е концептуалната рамка и изследователската перспектива, през която се проучва руската литература през ХІХ век.

Съвместен проект с Университета в Кийл, Великобритания