Теория и поетика в Полша и България. Сравнителна славянска метрика

  • Статус
    Приключил

Ръководители доц. д-р Рая Кунчева и проф. Тереса Добжинска.

Проектът се реализира в рамките на дългогодишно сътрудничество с международна група по сравнителна славянска метрика (заседаваща ежегодно във Варшава), подготвяща международно издание с изследвания "Slowianska metryka porownawcza". Досега са публикувани 8 тома, във всеки от който има глава, посветена на българския стих. Проведена е полско-българска конференция и е издаден двуезичен сборник "Память и текст: Когнитивные и культурологичные аспекты = Memory and Text: Cognitive and Cultural Aspects" (2005).

Съвместен българо-полски проект, 2002-2005 г.