Творчеството на акад. Михаил Арнаудов и прочитът му днес

  • Статус
    Приключил

Ръководител доц. д-р Рая Кунчева.

Проектът е отговор на назряващата необходимост от преосмисляне на българската хуманитарна изследователска традиция и е във връзка със 125-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Реализиран е от интердисциплинарен научен екип, съставен от сътрудници на Института за литература и Института за фолклор при БАН. Проведена е конференция, посветена на Арнаудовото творчество, материалите от която са публикувани в сборник "Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът" (2006).