Южнославянските литератури в сръбската и българската периодика между двете световни войни (1919-1939)

  • Статус
    Приключил

Ръководител: гл. ас. д-р Албена Иванова

Южнославянските литератури в сръбската и българската периодика между двете световни войни (1919-1939), съвместно с Института за литература и изкуствознание, Белград