От модернизъм към постмодернизъм: българо-полски литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие

  • Статус
    Приключил

Ръководители ст. н.с. д-р Магда Карабелова и проф. Ришард Нич.

Проектът изследва различните развойни тенденции на модернизма в България и Полша в тяхната историческа обусловеност, идейно-художествена специфика и терминологични конвенции. В резултат е представено едно локално своеобразие на глобални международни литературно-културни тенденции. Проведена е българо-полска научна конференция (2002) и е публикуван сборник "По следите на модернизма и постмодернизма" (2004) на български и полски език. Във финалния етап на проекта е издадена на български език (с подкрепата на Полския институт в България) монографията на проф. Ришард Нич "Светът на текста: Постструктурализмът и знанието за литературата" (2005).

(съвместно с Полската академия на науките)