Унгаристиката в България

  • Статус
    Приключил

Ръководител: доц. д-р Йонка Найденова

Проектът е финализиран с публикуването на научен сборник "Унгаристиката в България" (2004), първо по рода си издание, очертаващо моделовата рамка на унгаристиката на съвременния етап. Отразена е приемствеността между поколенията и са откроени актуалните изследователски сфери. Съдържа обширна библиография на български автори за Унгария.