Руският повествователен канон ХVІІІ-ХХІ век

  • Статус
    Приключил

Ръководител доц. д.-р Христо Манолакев (2001-2004)
Проектът предлага модерен медологически прочит на класически теми от историята и поетиката на руската литература. В неговите рамки е публикувано монографичното изследване на Христо Манолакев "А. С. Пушкин и неговите "Повести на Белкин" (2001).