В търсене на митичната тъкан

  • Статус
    Приключил

Ръководител от българска страна Недка Капралова и Никол Балмон (1998-1999), Жан-Пиер Албер (1999-2000) от френска.

Реализирането на проекта е осъществено от българо-френски екип, проведена е конференция (2001) и е издаден двуезичен сборник с изследвания "В търсене на митичната тъкан" (2002) с основни проблемно-тематични насоки - "Мит и фолклор", "Митичната тъкан на литературата" и "Мит и действителност". От позициите на съвременната хуманитаристика се коментират различни модификации и трансформации на митичното, проследяват се проекциите на мита. Сборникът е приносен за изследванията в полето на митичното заради акцента си върху материали от българския и балканския ареал, недостатъчно познати в европейската хуманитаристика.

В рамките на спогодбата БАН/CNRS, Франция, 1998-2000